do góry

Budżet Obywatelski 2021. Poznaj projekty i głosuj

27stycznia
2021
kategoria:
Wiadomości

33 projekty będą walczyły o realizację w kolejnej już edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na zaopiniowane pozytywnie przez komisję projekty będzie można głosować od 1 do 28 lutego.

Podobnie jak w latach poprzednich, większość zgłoszonych propozycji stanowią tzw. projekty twarde, dotyczące miejskiej infrastruktury. 7 wniosków z kategorii „miękkich” odnosi się do zajęć sportowych, szkoleń i wydarzeń kulturalnych.

1 lutego ruszy głosowanie, w którym będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Ciechanowa. Potrwa do 28 lutego. Głosować będzie można internetowo poprzez stronę Budżetu Obywatelskiego oraz papierowo w ratuszu. Urna będzie ustawiona w Urzędzie Miasta (pl. Jana Pawła II 6, pok. nr 4, w godz. 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku). Każda osoba będzie mogła zaznaczyć jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. W przypadku formy papierowej przy urnie obecny będzie urzędnik, któremu należy okazać dowód tożsamości. Głosować można tylko raz.

Na osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt (wartość do 100 tys. zł). Do realizacji przeznaczone będą również najpopularniejsze projekty ogólnomiejskie, które zdobędą najwięcej głosów. Po zakończeniu głosowania opublikowana zostanie oddzielna lista rankingowa dla projektów miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia) oraz dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji.

W przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt. Realizacja projektu ogólnomiejskiego twardego jest możliwa od 400 głosów. Kolejność projektow ogólnomiejskich została ustalona w wyniku losowania.

Wyniki głosowania będą ogłoszone w marcu. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do budżetu miasta i będą realizowane w 2021 roku. Łącznie do ratusza wpłynęło 39 projektów. Odrzucono 5 projektów zaopiniowanych przez komisję negatywnie, na co wnioskodawcy nie wnieśli odwołania. Jeden projekt został odrzucony z przyczyn formalnych po wniesieniu odwołania.

 

Projekty poddane pod głosowanie

 

PROJEKTY OSIEDLOWE

 

ALEKSANDRÓWKA

1.Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych  pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4.

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki na drodze dojazdowej do budynków ul. Sikorskiego 4a, Witosa 19, 19a, 19 b – wjazd od strony ul. Sikorskiego pomiędzy blokami 2 i 4. Przebudowa zakłada m.in. poszerzenie drogi od strony budynku Sikorskiego 4, usunięcie płyt betonowych oraz utworzenie zatoki parkingowej na 9 miejsc. Przewidziana jest też zmiana organizacji ruchu.

Pomysłodawca: Michał Kiszkurno

Koszt: 100 000 zł

ALEKSANDRÓWKA II

1.Zielona górka – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie.

Założeniem projektu jest wymiana zużytego sprzętu i doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia. Kosztorys obejmuje montaż między innymi dżungli, bujaka, domku interaktywnego. Przewidziana jest również wymiana nawierzchni.

Pomysłodawca: Przemysław Łuniewski

Koszt: 100 000 zł

BLOKI

1.„Zielone Tarasy na Blokach” –  modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 19,21,23,25.

Projekt ma na celu przywrócenie estetyki i poprawienie wyglądu terenów wokół czterech budynków mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia. Kosztorys obejmuje min. zakup i montaż małej architektury, uporządkowanie terenów zielonych i wprowadzenie nowych nasadzeń, remont chodników, remont nawierzchni.

Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka, Przemysław Szymański

Koszt: 100 000 zł

2.Bezpieczne „Bloki”.

Projekt zakłada montaż dwóch radarów z wyświetlaczem prędkości rzeczywistej. Pierwszy wyświetlacz pokazywałby prędkość kierowców jadących od skrzyżowania z ul. 17 Stycznia w kierunku ul. Sienkiewicza.  Drugi wyświetlacz pokazywałby prędkość kierowców jadących od skrzyżowania ul. Tatarskiej w kierunku ul. Sienkiewicza.

Pomysłodawca: Karol Makijonko

Koszt: 35 916 zł

3.Spełniamy dziecięce marzenia – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ciechanowie.

Założeniem projektu jest modernizacja przyprzedszkolnego placu zabaw – usunięcie starych zabawek i instalacji w ich miejsce bezpiecznych urządzeń zabawowych i mini parku linowego.

Pomysłodawca: Katarzyna Paprocka

Koszt: 95 900 zł

 

KWIATOWE

1.Wiaty przystankowe na osiedlu „Kwiatowe”.

Projekt zakłada montaż 6 wiat przystankowych na terenie osiedla „Kwiatowe”: 1 sztuka przy ul. Starowiejskiej, 2 sztuki przy ul. Śmiecińskiej, 2 sztuki przy ul. Wesołej i 1 sztuka przy ul. Kwiatowej.

Pomysłodawca: Rafał Porębski

Koszt: 99 115,86 zł

 

PŁOŃSKA

1.Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – I Etap.

Głównym założeniem projektu jest modernizacja istniejącego, zaniedbanego parkingu przy ul. Reutta. Kosztorys zakłada wymianę nawierzchni na nakładkę bitumiczną, wymianę krawężników i malowanie pasów postojowych dla około 20 samochodów, usunięcie budki wartowniczej i ustawienie koszy na śmieci.

Pomysłodawca: Anna Smolińska, Lena Koniecka

Koszt: 100 000 zł

 

PODZAMCZE

1.Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulic Parkowej i Zielonej.

Celem projektu jest ułożenie powierzchni amortyzującej oraz wymiana na nowe  starych urządzeń zabawowych i piaskownicy. Kosztorys obejmuje również odnowienie ogrodzenia.

Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski

Koszt: 100 000 zł

2.Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Andrzeja Kmicica.

Projekt zakłada budowę chodnika oraz przejścia dla pieszych na osiedlu Podzamcze przy skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Andrzeja Kmicica.

Pomysłodawca: Paweł Malinowski

Koszt: 100 000 zł

 

PRZEMYSŁOWE

1.Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca – edukacja metodą daltońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie.

Projekt polega na wdrożeniu w Miejskim Przedszkolu nr 8 planu daltońskiego jako innowacji pedagogicznej, w ramach której organizowany będzie proces edukacji. Kosztorys zakłada zakup tablic daltońskich, doposażenie sal, zakup literatury i zestawu multimedialnego.

Pomysłodawca: Anna Kłyszejko

Koszt: 26 830 zł

 

SŁONECZNE

1.Oświetlenie uliczne ul. Kolonijnej w Ciechanowie.

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej i montaż 10 opraw oświetleniowych przy ul. Kolonijnej.

Pomysłodawca: Marzena Serwan

Koszt: 100 000 zł

2.Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami.

Założeniem projektu jest wykonanie modernizacji ul. Kolonijnej. Kosztorys obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, a następnie potrójnego powierzchniowego utrwalenia ulicy emulsją asfaltową i grysami.

Pomysłodawca: Emil Świszcz

Koszt: 100 000 zł

 

ŚRÓDMIEŚCIE

1.Rewitalizacja terenu za Hala Pułtuska – I etap.

Głównym założeniem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej, uporządkowanie terenu i nowe nasadzenia, wyznaczenie nowych miejsc parkingowych.
Pomysłodawca: Jolanta Przybyłowska

Koszt: 100 000 zł

2.”Eko-przedszkolaki”- modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie.

Projekt zakłada modernizację terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 1 przy ul. Nadfosnej 12. Kosztorys zakłada stworzenie „Eko-grupy” – miejsca do prowadzenia zajęć plenerowych z dziećmi w przedszkolu. Zakres obejmuje montaż stacji meteorologicznej, stołów w kształcie koła wraz z ławkami oraz doposażenie placu zabaw w zestawy sprawnościowe, tablicę kredową, piaskownicę i bujaki.

Pomysłodawca: Joanna Chełmińska

Koszt: 99 829,20 zł

ZACHÓD

1.Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask.

Głównym celem projektu jest odnowienie placu zabaw przy SP 7. Zakłada wymianę zniszczonych urządzeń zabawowych i zakup 6 nowych urządzeń: lokomotywy, bujaka, huśtawki rodzinnej, równoważni, sześciokątu i zjeżdżalni. Przewidziana jest też renowacja piaskownicy i naprawa nawierzchni poliuretanowej.

Pomysłodawca: Beata Kurek

Koszt: 91 600 zł

 

Dla osiedli: Kargoszyn i Powstańców Wielkopolskich nie zgłoszono projektów.

 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

1.„Niebieski Ciechanów” – Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu.

Założeniem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie”. Miejsce imprezy to plac Jana Pawła II i Hala Sportowa przy ul. Kraszewskiego. W ramach imprezy plenerowej odbędzie się Niebieski Maraton Zumby, Niebieski Turniej Szachowy.

Koszt: 30 000 zł

Pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak

2.Ciechanów – moje bezpieczne miasto – zakup urządzeń do ratowania ludzkiego życia.

Założeniem projektu jest m.in. zakup minimum 10 automatycznych defibrylatorów AED wraz z kapsułami ochronnymi. W kosztorysie ujęto też oznakowanie ulic tabliczkami, promocję, serwis urządzeń.

Pomysłodawca: Mariusz Grodecki

Koszt: 100 000 zł

3.Trampolinowy plac zabaw.

Projekt dotyczy montażu kompleksu trampolin ziemnych w sąsiedztwie pumptracku i skateparku.

Pomysłodawca: Artur Trzciński

Koszt: 195 000 zł

4.”TPD BAJECZNY” Etap I – remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Założeniem projektu jest remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Pomysłodawca: Alicja Gąsiorowska

Koszt: 164 651,07 zł

5.FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy.

Projekt zakłada budowę kompleksu z elementami linowymi, wspinaczkowymi oraz zestawem 2 trampolin ziemnych i bezpieczną nawierzchnią na terenie osiedla Zachód. Kompleks zlokalizowany zostanie przy rondzie Sybiraków.

Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Mariusz Kraszewski

Koszt: 199 999 zł

6.Rozbudowa kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą.

Celem projektu jest zaprojektowanie i rozbudowanie istniejącej kładki na błoniach zamkowych oraz montaż 10 ławek wraz z koszami na śmieci. Nowa kładka prowadziłaby do ulicy Zielonej.

Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski

Koszt: 200 000 zł

7.Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn.

Założeniem projektu jest zorganizowanie turniejów piłkarskich, w których wezmą udział chętni mieszkańcy Ciechanowa. Każda drużyna składać się będzie z 15 osób. Uczestnictwo w zawodach będzie bezpłatne. Planowane jest rozegranie 120 meczów piłkarskich w terminie od maja do sierpnia na boisku przy SP 6.

Pomysłodawca: Bartłomiej Zdrojewski

Koszt: 30 000 zł

8.Ciechanowskie Koło Naukowe.

Projekt zakłada założenie koła naukowego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów (50 spotkań w ciągu roku) rozwijających zainteresowania z zakresu m.in. techniki, matematyki, fizyki, chemii, robotyki. Planowane jest utworzenie 2 grup po 10 osób. Miejsce realizacji projektu to Park Nauki Torus.

Pomysłodawca: Łukasz Niewiadomski

Koszt: 30 000 zł

9.”Od szczypiora do seniora”. Wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP.

Kosztorys projektu obejmuje dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach ligi wojewódzkiej dzieci i 1 Ligi seniorów ZPRP, udział w turniejach przygotowawczych drużyny oraz zakup odzieży sportowej.

Pomysłodawca: Piotr Serbista

Koszt: 30 000 zł

10.”Wyraź siebie poprzez sztukę”.

Projekt jest formą socjoterapii i wsparcia dla dzieci z trudnościami wychowawczymi. Zajęcia będą skierowane do dzieci i młodzieży od 12 do 18 oku życia. Celem jest terapia przez sztukę, w tym nabycie przez uczestników umiejętności rozpoznawania emocji i sposobów twórczej ekspresji, nabycia umiejętności pracy w grupie. Projekt przewiduje 9-tygodniowy cykl spotkań, jedna sesja w tygodniu po 120 minut.

Pomysłodawca: Anna Judyta Klep

Koszt: 16 200 zł

11.Bezpieczna Rodzina- zdrowie, ruch, szczęście. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców.

Projekt dotyczy przeprowadzenia zajęć rozwijających zdolności fizyczne, poznawcze, socjalne i moralne dzieci od 4 roku życia. Oparty jest na systemie nauczania Takewon-do. Zajęcia trwać będą 30-45 minut w systemie dziecko-rodzic.

Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Michał Korzybski

Koszt: 30 000 zł

12.Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – IV etap.

Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada wydłużenie i utwardzenie ciągów komunikacyjnych oraz montaż elementów małej architektury.

Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski

Koszt: 200 000 zł

13.Remont, modernizacja i wyposażenie studia nagraniowego „OMEGA FLEX”.

Założeniem projektu jest remont i wyposażenie ogólnodostępnego studia nagraniowego w lokalu przy ul. Warszawskiej 10a. Kosztorys obejmuje remont, zakup sprzętu i adaptację akustyczną lokalu oraz wyposażenie i umeblowanie pomieszczeń. Studio będzie otwarte dla wszystkich mieszkańców Ciechanowa.

Pomysłodawca: Dominika Tomkowska

Koszt: 200 000 zł

14.OCR/ Ninja Park Ciechanów.

Założeniem projektu jest stworzenie przy skateparku konstrukcji OCR/Ninja Park Ciechanów, która umożliwi wszechstronny rozwój kondycji fizycznej mieszkańców. Kosztorys obejmuje zakup i montaż konstrukcji toru, montaż tablicy z regulaminem, bezpiecznej nawierzchni i instalację monitoringu.

Pomysłodawca: Paweł Budzyński

Koszt: 109 406,08 zł

15.Flowpark Ciechanów.

Celem projektu jest wybudowanie profesjonalnego parku do uprawiania takich dyscyplin sportu jak kalistenika, crossfit, street workout, OSCR. Lokalizacja parku to ul. Kraszewskiego, teren zielony pomiędzy basenem odkrytym a halą sportową.

Pomysłodawca: Anna Leśniewska

Koszt: 199 260 zł

16.Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów.

Realizacja projektu ma zapewnić drużynom piłkarskim z terenu Ciechanowa podwyższenie poziomu szkolenia i udział w rozgrywkach ligowych. Realizacja projektu ma zapewnić opłatę kosztów związanych z obowiązkowym uczestnictwem drużyn piłkarskich w rozgrywkach ligowych, kontraktów trenerów oraz zakup sprzętu sportowego.

Pomysłodawca: Artur Kaczyński

Koszt: 30 000 zł

17.Pokazy i wystawa modelarska w Parku Nauki Torus.

Projekt polega na organizacji pokazów i wystawy modelarskiej w Parku Nauki Torus. Kosztorys obejmuje zakup namiotu wystawowego, sprzętu nagłaśniającego, stolików i krzeseł.

Pomysłodawca: Krzysztof Kaczorowski

Koszt: 11 000 zł

18.Drzewa dla Ciechanowa – II etap.

Projekt polega na zakupie, zasadzeniu i pielęgnacji ok. 200 drzew. Drzewa posadzone byłyby w całym mieście na miejskich działkach wzdłuż ulic i placów.

Pomysłodawca: Ewa Nadaj

Koszt: 200 000 zł

 

Pliki do pobrania

kategoria: Powiązane pliki [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Karty analizy projektów osiedlowych
21-02-01 12:19 8.87MB pobierz plik: Karty analizy projektów osiedlowych
pdf Karty analizy projektów ogolnomiejskich
21-02-01 12:19 9.87MB pobierz plik: Karty analizy projektów ogolnomiejskich
Realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl