do góry

Drugie posiedzenie Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych

27stycznia
2021
kategoria:
Wiadomości
Do Urzędu Miasta wpłynęło 39 projektów. 18 osiedlowych i 21 ogolnomiejskich - 13 twardych i 8 miękkich. W grudniu i styczniu wnioski były weryfikowane pod względem formalnym, prawnym oraz realności ich wykonania. 19 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych. Mieszkańcy mogli obserwować jego przebieg online. W trakcie posiedzenia 21 projektów zostało zaopiniowanych negatywnie. Do ich autorów wysłane zostały opinie, od których można było odwołać się w przeciągu 3 dni. Wszyscy projektodawcy, których projekty zostały zaopiniowane negatywnie zostali również poinformowani telefonicznie o wysłaniu decyzji.
 
Do urzędu wpłynęło 16 odwołań, w których projektodawcy zamieścili korekty do kosztorysów, uzupełnili dokumentację, wprowadzili poprawki w projektach.
Podczas dzisiejszego posiedzenia komisji weryfikującej odwołania zostaną ostatecznie zaopiniowanie. Odbędzie się również losowanie kolejności, w jakiej znajdą się one na liście do głosowania. 1 lutego ruszy głosowanie, w którym będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Ciechanowa.

 
Realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl