do góry

 

 • 1

  Weryfikacja danych osobowych

 • 2

  Wybór projektu lokalnego

 • 3

  Wybór projektu miejskiego

 • 4

  Podsumowanie
  wyboru

Weryfikacja danych osobowych
i wybór lokalizacji

Krok 1

Podaj swoje imię, nazwisko, PESEL następnie wybierz osiedle.

Pamiętaj, aby oddać ważny głos musisz być zameldowany na terenie miasta Ciechanowa i mieć ukończone 16 lat.

WYBIERZ PROJEKT OSIEDLOWY

Krok 2

Wybierz projekt 

Możesz oddać jeden głos na zgłoszone projekty. Zaznacz jeden na liście poniżej i przejdź do wyboru projektu miejskiego.

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest budowa chodnika w miejscu istniejącego ciągu komunikacyjnego przyległego do parku aktywnej rekreacji przy ul. Witosa. W kosztorysie uwzględniono rozbudowę miejsca zabaw dzieci, postawienie dodatkowych elementów zabawowych, budowę „łapaczy piłki” oraz montaż 3 lamp.

Pomysłodawca: Stanisław Jankowski

Opis projektu

Głównym celem projektu jest poprawa stanu technicznego nawierzchni drogi osiedlowej pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 5a-7.

Pomysłodawca: Jan Kuć

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację chodnika, budowę podjazdu i remont schodów wejściowych do bloku przy ul. Narutowicza 6.

Pomysłodawca: Piotr Jakubowski

Opis projektu

Projekt zakłada wymianę istniejących starych elementów ogrodzenia z siatki na nowe panele ogrodzeniowe oraz zagospodarowanie trawnika i nowe nasadzenia wzdłuż nowopowstałego ogrodzenia.

Pomysłodawca: Katarzyna Wyszkowska

Opis projektu

Projekt ma na celu przywrócenie estetyki i poprawienie wyglądu terenów wokół czterech budynków mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia. Kosztorys obejmuje min. zakup i montaż małej architektury, remont nawierzchni przy ul. 17 Stycznia 19, uporządkowanie terenów zielonych, remont chodników, budowę miejsc parkingowych.

Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka

Opis projektu

Kosztorys projektu obejmuje budowę zatoki postojowej, chodnika, 3 altan rekreacyjnych oraz wyposażenie ścieżki chodnikowej w ławki i kosze na śmieci. Inwestycja ma na celu uzupełnienie infrastruktury oraz ulepszenie dostępu do istniejącego już placu zabaw i terenu rekreacyjnego na osiedlu Kargoszyn.

Pomysłodawca: Robert Umiński

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest poszerzenie placu zabaw przy ul. Kraszewskiego w zestaw konstrukcji linowych np. piramidy linowe połączone ze sobą pomostem linowym.

Pomysłodawca: Artur Trzciński

Opis projektu

Projekt zakłada budowę chodnika między ulicami M. Dąbrowskiej a K.K. Baczyńskiego oraz wyrównanie i utwardzenie terenu przy stawku za kościołem św. Piotra. Kosztorys obejmuje również montaż 3 lamp, ławek i koszy na śmieci.

Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz

Opis projektu

Projekt zakłada budowę wjazdu z kostki brukowej na plac zabaw przy ulicy Wesołej, dokończenie budowy ogrodzenia i wstawienie elementów małej architektury.

Pomysłodawca: Rafał Porębski

Opis projektu

Projekt zakłada budowę placu zabaw na terenie za Szkołą Podstawową nr 1, w sąsiedztwie istniejącej tam siłowni zewnętrznej. Kosztorys obejmuje montaż urządzeń zabawowych (min. huśtawek, karuzeli, zestawu gimnastycznego), piaskownicy i 5 ławek.

Pomysłodawca: Sławomir Bartosiewicz

Opis projektu

Projekt zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw w urządzenia dla dzieci z grupy wiekowej 8-12 lat. Kosztorys zakłada montaż bezpiecznej nawierzchni, ogrodzenia, furtek, stojaków na rowery, ławek, koszy na śmieci i tablicy informacyjnej.

Pomysłodawca: Zdzisław Dąbrowski

Opis projektu

Założeniem projektu jest budowa ogrodzonego placu zabaw wraz z elementami siłowni zewnętrznej na terenie osiedla Księcia Konrada.

Pomysłodawca: Michał Rząsiński

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest rozbudowa parkingów od strony chodnika w celu wykorzystania wolnej przestrzeni pomiędzy drzewami.

Pomysłodawca: Beata Kowalska

Opis projektu

Projekt dotyczy zakupu narzędzi i materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć modelarskich w pracowni przy ul. Rzeczkowskiej.

Pomysłodawca: Krzysztof Kaczorowski

Opis projektu

Kosztorys projektu obejmuje wykonanie chodnika o długości 70 mb wraz z przejściem dla pieszych na ul. Gostkowskiej, utwardzenie pobocza ul. Komunalnej oraz montaż urządzeń zabawowych i słupków do siatkówki przy blokach ul. Komunalnej.

Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski

Opis projektu

Projekt dotyczy wymianę na bezpieczną nawierzchni na placu zabaw oraz budowę 20 miejsc postojowych przy bloku Powstańców Wielkopolskich 13.

Pomysłodawca: Leszek Goździewski

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację przedszkolnego placu zabaw: zakup i montaż nowych urządzeń zabawowych. Z nowego placu zabaw, oprócz podopiecznych przedszkola, będą mogły korzystać dzieci z okolicznych osiedli.

Pomysłodawca: Andrzej Chodkowski

Opis projektu

Projekt przewiduje budowę 20 miejsc parkingowych i 3 lamp przed bramą ROD Rubin pomiędzy ulicą Podleśna i Dobrą.

Pomysłodawca: Jan Tański

Opis projektu

Założeniem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego trawiastego. W skład realizacji projektu wchodzi montaż bramek do piłki nożnej oraz koszy do koszykówki i zestawu słupków do siatkówki wraz z siatkami do badmintona. Kosztorys obejmuje również zakup 10 arowej działki.

Pomysłodawca: Emil Świszcz

Opis projektu

Celem projektu jest modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 i wyposażenie go w urządzenia zabawowe spełniające potrzeby dzieci w wieku przedszkolnym, również dzieci niepełnosprawne ruchowo.

Pomysłodawca: Marzena Zmysłowska

Opis projektu

Kosztorys projektu obejmuje montaż 4 lamp, zagospodarowanie trawnika i żywopłotu, nowe nasadzenia, montaż siatki ogrodzeniowej i trzepaka, frezowanie drzew.

Pomysłodawca: Teresa Dunikowska

Opis projektu

Projekt zakłada zainstalowanie kwietników na 60 latarniach w ciągu ul. Warszawskiej oraz ustawienie 10 wież kwiatowych.

Pomysłodawca: Ewa Jagiełło

Opis projektu

Kosztorys projektu zakłada remont chodnika i ciągów komunikacyjnych, stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych oraz urządzenie terenu zielonego i montaż urządzeń do ćwiczeń pomiędzy blokami przy ul. Nadfosnej 3, 11 Pułku Ułanów Legionowych 8, 10 i 11.

Pomysłodawca: Marek Rutkowski

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest zagospodarowanie fragmentu działki na terenie MZS nr 2 poprzez budowę siłowni zewnętrznej z 8 łączonymi stanowiskami do ćwiczeń oraz elementami małej architektury. Projekt zakłada również przeprowadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych w okresie wakacyjnym na obiektach szkolnych.

Pomysłodawca: Barbara Chełmińska

Opis projektu

Projekt zakłada budowę na działce pomiędzy budynkami Sikorskiego 3 i Smorawińskiego 4 ogrodzonego placu zabaw.

Pomysłodawca: Krzysztof Leszczyński

WYBIERZ PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI

Krok 3

Wybierz projekt ogólnomiejski

Możesz oddać jeden głos na projekt zgłoszony do realizacji jako ogólnomiejski. Wybierz jeden z listy poniżej i przejdź dalej do podsumowania.

Opis projektu

Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada modernizację kąpieliska poprzez wyposażenie terenu w ławki ze stolikami i urządzenia zabawowe, nowe nasadzenia, budowę czterech pomostów dla wędkarzy, utwardzenie ciągów komunikacyjnych wokół zbiornika. W kosztorysie uwzględnione zostały prace hydrologiczne oraz opracowanie projektu technicznego dotyczącego połączenia w kolejnym etapie rewitalizacji dwóch zbiorników wodnych na Krubinie.

Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski

Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż 3 defibrylatorów zewnętrznych AED na terenie miasta w miejscach dużych skupisk ludzkich. Urządzenie może być użyte zarówno przez osobę z wykształceniem medycznym jak i osoby znające podstawy pierwszej pomocy. W skład zestawu wchodzić będzie: defibrylator AED, moduł gsm informujący o użyciu sprzętu oraz kapsuła stanowiąca obronę przed czynnikami zewnętrznymi.

Pomysłodawca: Łukasz Piotrowski

Opis projektu

Projekt zakłada zorganizowanie w październiku 2018 roku imprezy kulturalnej związanej ze świętem Seniora dla całej społeczności senioralnej Ciechanowa. W trakcie spotkania planowany jest koncert, catering, prezentację zainteresowań poszczególnych grup itp.

Pomysłodawca: Janina Janakakos-Szymańska

Opis projektu

Wniosek dotyczy przeprowadzenia kursu samoobrony dla kobiet (powyżej 16 roku życia). Zajęcia mają na celu podnieść sprawność fizyczną uczestniczek, poprawić ich stan zdrowia oraz zwiększyć bezpieczeństwo i wiarę we własne siły. Oprócz zajęć sportowych kurs obejmuje zajęcia warsztatowe i teoretyczne z psychologii, dietetyki oraz pierwszej pomocy.

Pomysłodawca: Michał Rząsiński

Opis projektu

Celem projektu jest budowa na terenie między budynkiem szkoły a boiskiem wielofunkcyjnym jezdni ze skrzyżowaniem równorzędnym, jednego skrzyżowania z drogą podporządkowaną, jednego z ruchem okrężnym, jednego z sygnalizacją świetlną, jednego odcinka drogi dla ruchu jednokierunkowego, dwóch wysepek kanalizujących ruch. W ramach projektu przewidziane jest wybudowanie jezdni do wykonywania tzw. „ósemek”. Plac ma służyć dzieciom i młodzieży do nauki bezpiecznego poruszania się na drodze.

Pomysłodawca: Jerzy Racki

Opis projektu

Celem projektu jest skład, wydanie i druk książki „Sportowa przygoda Gęguszka leniuszka”. Książka ma zachęcać dzieci do czytania i uprawiania sportu. Kolejny etap realizacji projektu zakłada organizację spotkań autorskich dla dzieci, w tracie których odbędzie się czytanie książki, kurs rysunku, wspólne śpiewanie.

Pomysłodawca: Rafał Kado

Opis projektu

Projekt jest dedykowany rodzinom z dziećmi. Zakłada budowę na basenie odkrytym dwóch zjeżdżalni wodnych: krętej i płaskiej.

Pomysłodawca: Artur Trzciński

Opis projektu

Projekt zakłada montaż w sąsiedztwie placu zabaw przy ul. Kraszewskiego linowego placu zabaw dla dzieci. Przeszkody linowe będą zawieszone na bezpiecznej dla bawiących się na nich dzieci na wysokości 50 cm.

Pomysłodawca: Iwona Trzcińska

Opis projektu

Założeniem projektu jest profilaktyka zdrowia mająca na celu wczesne wykrycie chorób nowotworowych oraz układu krążenia poprzez wykonanie tomografii komputerowej z opisem.

Pomysłodawca: Krystyn Płoski

Opis projektu

Realizacja projektu ma zapewnić drużynom piłkarskim z terenu Ciechanowa podwyższenie poziomu szkolenia i udział w rozgrywkach ligowych.

Pomysłodawca: Arkadiusz Dubikowski

 

Opis projektu

Założeniem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie 8 kwietnia 2018 roku obchodów „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” połączony z warsztatami edukacyjno-integracyjnymi. W ramach imprezy plenerowej na scenie przed halą MOSiR wystąpią artyści, rozstrzygnięte będą konkursy, rozegrany zostanie turniej w piłkę nożną, odbędzie się Niebieski Maraton Zumby.

Pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak

Opis projektu

Projekt zakłada zakup i montaż 5 ławek solarnych na Pl. Jana Pawła II, na ul. Warszawskiej przy fontannie, przy budynku krytej pływalni, przy placu zabaw na ul. Harcerskiej, przy placu zabaw na terenie MZS nr 2.

Pomysłodawca: Łukasz Kosmala

Opis projektu

Kosztorys projektu obejmuje dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych klubów CKS Jurand Ciechanów i UKS Nike Ciechanów. Projekt zakłada organizację turniejów i udział zawodników w rozgrywkach, zakup odzieży sportowej i zagwarantowanie zaplecza treningowego zawodnikom.

Pomysłodawca: Piotr Serbista

Opis projektu

Celem projektu jest ochrona kasztanowców poprzez zminimalizowanie szkód wyrządzonych przez szrotówka kasztanowcowiaczka, ograniczenie populacji tego szkodnika oraz dbałość o ogólna kondycję kasztanowców. Projekt zakłada min. zakup i montaż budek lęgowych dla sikor, pułapek feromonowych i nawozu wieloskładnikowego.

Pomysłodawca: Olga Kruszyńska

Opis projektu

Przedmiotem projektu jest wykonanie dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej ulic Marii Curie-Skłodowskiej, Nizinnej i Zagrodowej w Ciechanowie obejmującą przebudowę istniejącej nawierzchni i budowę chodnika ze ścieżką rowerową oraz budowę kanalizacji deszczowej.

Pomysłodawca: Krzysztof Wiktorowicz

Opis projektu

Projekt zakłada budowę alejek, montaż fotopułapek, rekultywację trawnika i wykarczowanie 4 uschniętych drzew i krzewów, nowe nasadzenia, doświetlenie parku i ustawienie elementów małej architektury. Projekt obejmuje też odnowienie rzeźby.

Pomysłodawca: Ksenia Kowalska

Opis projektu

Kosztorys projektu obejmuje organizację czterech dwudniowych warsztatów „7 Sekretów Efektywnych Ojców”, jednego warsztatu „Odkrywanie talentów dziecka” oraz zorganizowanie i poprowadzenie czterech spotkań Klubu dla Ojców i obsługę medialna projektu.

Pomysłodawca: Robert Kraczkowski

Opis projektu

Projekt zakłada zakup 415 tabletów. Warunkiem otrzymania tabletu byłby udział mieszkańców w konkursie wiedzy o regionie. Pytania zamieszczane będą na przygotowanej przez pomysłodawcę stronie internetowej bądź na jednym z portali społecznościowych.

Pomysłodawca: Tomasz Ptasiewicz

Podsumowanie

Krok 4

Sprawdź czy wszystko się zgadza i kliknij "Zapisz mój głos"

Dopiero po kliknięciu "Zapisz mój głos" twój głos zostanie zapisany do systemu.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

pola wymagane

Realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl