do góry
 • 1

  Weryfikacja danych osobowych

 • 2

  Wybór projektu lokalnego

 • 3

  Wybór projektu miejskiego

 • 4

  Podsumowanie
  wyboru

Krok 1

Podaj swoje imię, nazwisko oraz PESEL.

Pamiętaj aby sprawdzić czy wszystkie dane zostały wypełnione poprawnie.

Pamiętaj, aby oddać ważny głos musisz być mieszkańcem Ciechanowa.

Weryfikacja danych osobowych

WYBIERZ PROJEKT OSIEDLOWY

Krok 2

Wybierz projekt osiedlowy

Możesz oddać jeden głos na zgłoszone projekty. Zaznacz jeden na liście poniżej i przejdź do wyboru projektu ogólnomiejskiego.

Opis projektu

Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki na drodze dojazdowej do budynków ul. Sikorskiego 4a, Witosa 19, 19a, 19 b – wjazd od strony ul. Sikorskiego pomiędzy blokami 2 i 4. Przebudowa zakłada m.in. poszerzenie drogi od strony budynku Sikorskiego 4, usunięcie płyt betonowych oraz utworzenie zatoki parkingowej na 9 miejsc. Przewidziana jest też zmiana organizacji ruchu.

Pomysłodawca: Michał Kiszkurno

Opis projektu

Założeniem projektu jest wymiana zużytego sprzętu i doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia. Kosztorys obejmuje montaż między innymi dżungli, bujaka, domku interaktywnego. Przewidziana jest również wymiana nawierzchni.

Pomysłodawca: Przemysław Łuniewski

Opis projektu

Projekt ma na celu przywrócenie estetyki i poprawienie wyglądu terenów wokół czterech budynków mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia. Kosztorys obejmuje min. zakup i montaż małej architektury, uporządkowanie terenów zielonych i wprowadzenie nowych nasadzeń, remont chodników, remont nawierzchni.

Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka, Przemysław Szymański

Opis projektu

Projekt zakłada montaż dwóch radarów z wyświetlaczem prędkości rzeczywistej. Pierwszy wyświetlacz pokazywałby prędkość kierowców jadących od skrzyżowania z ul. 17 Stycznia w kierunku ul. Sienkiewicza. Drugi wyświetlacz pokazywałby prędkość kierowców jadących od skrzyżowania ul. Tatarskiej w kierunku ul. Sienkiewicza.

Pomysłodawca: Karol Makijonko

Opis projektu

Założeniem projektu jest modernizacja przyprzedszkolnego placu zabaw – usunięcie starych zabawek i instalacja w ich miejsce bezpiecznych urządzeń zabawowych i mini parku linowego.

Pomysłodawca: Katarzyna Paprocka

Opis projektu

Projekt zakłada montaż 6 wiat przystankowych na terenie osiedla „Kwiatowe”: 1 sztuka przy ul. Starowiejskiej, 2 sztuki przy ul. Śmiecińskiej, 2 sztuki przy ul. Wesołej i 1 sztuka przy ul. Kwiatowej.

Pomysłodawca: Rafał Porębski

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest modernizacja istniejącego, zaniedbanego parkingu przy ul. Reutta. Kosztorys zakłada wymianę nawierzchni na nakładkę bitumiczną, wymianę krawężników i malowanie pasów postojowych dla około 20 samochodów, usunięcie budki wartowniczej i ustawienie koszy na śmieci.

Pomysłodawca: Anna Smolińska, Lena Koniecka

Opis projektu

Celem projektu jest ułożenie powierzchni amortyzującej oraz wymiana na nowe  starych urządzeń zabawowych i piaskownicy. Kosztorys obejmuje również odnowienie ogrodzenia.

Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski

Opis projektu

Projekt zakłada budowę chodnika oraz przejścia dla pieszych na osiedlu Podzamcze przy skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Andrzeja Kmicica.

Pomysłodawca: Paweł Malinowski

Opis projektu

Projekt polega na wdrożeniu w Miejskim Przedszkolu nr 8 planu daltońskiego jako innowacji pedagogicznej, w ramach której organizowany będzie proces edukacji. Kosztorys zakłada zakup tablic daltońskich, doposażenie sal, zakup literatury i zestawu multimedialnego.

Pomysłodawca: Anna Kłyszejko

Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie dokumentacji technicznej i montaż 10 opraw oświetleniowych przy ul. Kolonijnej.

Pomysłodawca: Marzena Serwan

Opis projektu

Założeniem projektu jest wykonanie modernizacji ul. Kolonijnej. Kosztorys obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, a następnie potrójnego powierzchniowego utrwalenia ulicy emulsją asfaltową i grysami.

Pomysłodawca: Emil Świszcz

Opis projektu

Głównym założeniem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej, uporządkowanie terenu i nowe nasadzenia, wyznaczenie nowych miejsc parkingowych.

Pomysłodawca: Jolanta Przybyłowska

Opis projektu

Projekt zakłada modernizację terenu przy Miejskim Przedszkolu nr 1 przy ul. Nadfosnej 12. Kosztorys zakłada stworzenie „Eko-grupy” – miejsca do prowadzenia zajęć plenerowych z dziećmi w przedszkolu. Zakres obejmuje montaż stacji meteorologicznej, stołów w kształcie koła wraz z ławkami oraz doposażenie placu zabaw w zestawy sprawnościowe, tablicę kredową, piaskownicę i bujaki.

Pomysłodawca: Joanna Chełmińska

Opis projektu

Głównym celem projektu jest odnowienie placu zabaw przy SP 7. Zakłada wymianę zniszczonych urządzeń zabawowych i zakup 6 nowych urządzeń: lokomotywy, bujaka, huśtawki rodzinnej, równoważni, sześciokątu i zjeżdżalni. Przewidziana jest też renowacja piaskownicy i naprawa nawierzchni poliuretanowej.

Pomysłodawca: Beata Kurek

WYBIERZ PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI

Krok 3

Wybierz projekt ogólnomiejski

Możesz oddać jeden głos na projekt zgłoszony do realizacji jako ogólnomiejski. Wybierz jeden z listy poniżej i przejdź dalej do podsumowania.

Opis projektu

Założeniem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie”. Miejsce imprezy to plac Jana Pawła II i Hala Sportowa przy ul. Kraszewskiego. W ramach imprezy plenerowej odbędzie się Niebieski Maraton Zumby, Niebieski Turniej Szachowy.

Pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak

Opis projektu

Założeniem projektu jest m.in. zakup minimum 10 automatycznych defibrylatorów AED wraz z kapsułami ochronnymi. W kosztorysie ujęto też oznakowanie ulic tabliczkami, promocję, serwis urządzeń.

Pomysłodawca: Mariusz Grodecki

Opis projektu

Projekt dotyczy montażu kompleksu trampolin ziemnych w sąsiedztwie pumptracku i skateparku.

Pomysłodawca: Artur Trzciński

Opis projektu

Założeniem projektu jest remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Pomysłodawca: Alicja Gąsiorowska

Opis projektu

Projekt zakłada budowę kompleksu z elementami linowymi, wspinaczkowymi oraz zestawem 2 trampolin ziemnych i bezpieczną nawierzchnią na terenie osiedla Zachód. Kompleks zlokalizowany zostanie przy rondzie Sybiraków.

Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Mariusz Kraszewski

Opis projektu

Celem projektu jest zaprojektowanie i rozbudowanie istniejącej kładki na błoniach zamkowych oraz montaż 10 ławek wraz z koszami na śmieci. Nowa kładka prowadziłaby do ulicy Zielonej.

Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski

Opis projektu

Założeniem projektu jest zorganizowanie turniejów piłkarskich, w których wezmą udział chętni mieszkańcy Ciechanowa. Każda drużyna składać się będzie z 15 osób. Uczestnictwo w zawodach będzie bezpłatne. Planowane jest rozegranie 120 meczów piłkarskich w terminie od maja do sierpnia na boisku przy SP 6.

Pomysłodawca: Bartłomiej Zdrojewski

Opis projektu

Projekt zakłada założenie koła naukowego dla dzieci i młodzieży w formie warsztatów (50 spotkań w ciągu roku) rozwijających zainteresowania z zakresu m.in. techniki, matematyki, fizyki, chemii, robotyki. Planowane jest utworzenie 2 grup po 10 osób. Miejsce realizacji projektu to Park Nauki Torus.

Pomysłodawca: Łukasz Niewiadomski

Opis projektu

Kosztorys projektu obejmuje dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach ligi wojewódzkiej dzieci i 1 Ligi seniorów ZPRP, udział w turniejach przygotowawczych drużyny oraz zakup odzieży sportowej.

Pomysłodawca: Piotr Serbista

Opis projektu

Projekt jest formą socjoterapii i wsparcia dla dzieci z trudnościami wychowawczymi. Zajęcia będą skierowane do dzieci i młodzieży od 12 do 18 oku życia. Celem jest terapia przez sztukę, w tym nabycie przez uczestników umiejętności rozpoznawania emocji i sposobów i twórczej ekspresji, nabycia umiejętności pracy w grupie. Projekt przewiduje 9-tygodniowy cykl spotkań, jedna sesja w tygodniu po 120 minut.

Pomysłodawca: Anna Judyta Klep

Opis projektu

Projekt dotyczy przeprowadzenia zajęć rozwijających zdolności fizyczne, poznawcze, socjalne i moralne dzieci od 4 roku życia. Oparty jest na systemie nauczania Takewon-do. Zajęcia trwać będą 30-45 minut w systemie: dziecko-rodzic.

Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Michał Korzybski

Opis projektu

Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada wydłużenie i utwardzenie ciągów komunikacyjnych oraz montaż elementów małej architektury.

Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski

Opis projektu

Założeniem projektu jest remont i wyposażenie ogólnodostępnego studia nagraniowego w lokalu przy ul. Warszawskiej 10a. Kosztorys obejmuje remont, zakup sprzętu i adaptację akustyczna lokalu oraz wyposażenie i umeblowanie pomieszczeń. Studio będzie otwarte dla wszystkich mieszkańców Ciechanowa.

Pomysłodawca: Dominika Tomkowska

Opis projektu

Założeniem projektu jest stworzenie przy skateparku konstrukcji OCR/Ninja Park Ciechanów, która umożliwi wszechstronny rozwój kondycji fizycznej mieszkańców. Kosztorys obejmuje zakup i montaż konstrukcji toru, montaż tablicy z regulaminem, bezpiecznej nawierzchni i instalacje monitoringu.

Pomysłodawca: Paweł Budzyński

Opis projektu

Celem projektu jest wybudowanie profesjonalnego parku do uprawiania takich dyscyplin sportu jak kalistenika, crossfit, street workout, OSCR. Lokalizacja parku to ul. Kraszewskiego, teren zielony pomiędzy basenem odkrytym a halą sportową.

Pomysłodawca: Anna Leśniewska

Opis projektu

Realizacja projektu ma zapewnić drużynom piłkarskim z terenu Ciechanowa podwyższenie poziomu szkolenia i udział w rozgrywkach ligowych. Realizacja projektu ma zapewnić opłatę kosztów związanych z obowiązkowym uczestnictwem drużyn piłkarskich w rozgrywkach ligowych, kontraktów trenerów oraz zakup sprzętu sportowego.

Pomysłodawca: Artur Kaczyński

Opis projektu

Projekt polega na organizacji pokazów i wystawy modelarskiej w Parku Nauki Torus. Kosztorys obejmuje zakup namiotu wystawowego, sprzętu nagłaśniającego, stolików i krzeseł.

Pomysłodawca: Krzysztof Kaczorowski

Opis projektu

Projekt polega na zakupie, zasadzeniu i pielęgnacji ok. 200 drzew. Drzewa posadzone byłyby w całym mieście na miejskich działkach wzdłuż ulic i placów.

Pomysłodawca: Ewa Nadaj

Podsumowanie

Krok 4

Sprawdź czy wszystko się zgadza i kliknij "Zapisz mój głos"

Dopiero po kliknięciu "Zapisz mój głos" twój głos zostanie wysłany do systemu.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

pola wymagane
Realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl