do góry
 • 1

  Weryfikacja danych osobowych

 • 2

  Wybór projektu lokalnego

 • 3

  Wybór projektu miejskiego

 • 4

  Podsumowanie
  wyboru

Krok 1

Podaj swoje imię, nazwisko oraz PESEL.

Pamiętaj aby sprawdzić czy wszystkie dane zostały wypełnione poprawnie.

Pamiętaj, aby oddać ważny głos musisz być mieszkańcem Ciechanowa.

Weryfikacja danych osobowych

WYBIERZ PROJEKT OSIEDLOWY

Krok 2

Wybierz projekt osiedlowy

Możesz oddać jeden głos na zgłoszone projekty. Zaznacz jeden na liście poniżej i przejdź do wyboru projektu ogólnomiejskiego.

Opis projektu

Wyznaczenie miejsc parkingowych poprzez ułożenie kostki brukowej w innym kolorze oraz wymiana krawężników. W projekcie uwzględniono miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Pomysłodawca: Zygmunt Trziszka

Opis projektu

Doposażenie istniejącego placu zabaw w nowe urządzenia. Montaż m.in. zestawów sprawnościowych, bujaka, zestawów dla maluchów oraz elementów edukacyjnych: kółko i krzyżyk, sklepik, stolik do gry w szachy.

Pomysłodawca: Łukasz Kacprzak

Opis projektu

Usunięcie starych zabawek i instalacja w ich miejsce nowych urządzeń zabawowych – m.in. góry wspinaczkowej, stołu piknikowego, huśtawki, karuzeli, domku ze zjeżdżalnią, tablicy edukacyjnej oraz montaż ławek i koszy na śmieci.

Pomysłodawca: Dorota Moczulak

Opis projektu

Budowa ok 10-12 nowych miejsc parkingowych wraz z miejscem dla niepełnosprawnych, przy zachowaniu istniejącego w tym obszarze drzewostanu.

Pomysłodawca: Mariusz Grodecki

Opis projektu

Utworzenie na placu zabaw nawierzchni poliuretanowej.

Pomysłodawca: Rafał Porębski

Opis projektu

Wykonanie ogrodzenia, bezpiecznej nawierzchni z piasku, montaż urządzeń do zabawy oraz uporządkowanie istniejących urządzeń siłowych.

Pomysłodawca: Lena Koniecka, Przemysław Szymański

Opis projektu

Modernizacja parkingu przy ul. Reutta. Opracowanie dokumentacji oraz wymiana istniejącej nawierzchni na nakładkę bitumiczną, wymiana krawężników, wyznaczenie miejsc dla około 20 samochodów (poprzez namalowanie pasów postojowych), usunięcie budki wartowniczej i ustawienie dwóch koszy na śmieci.

Pomysłodawca: Anna Smolińska

Opis projektu

Opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej wykonanie infrastruktury drogowej: jezdni, pobocza, chodników i oświetlenia.

Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski

Opis projektu

Budowa ok. 29 miejsc parkingowych z kostki brukowej, w tym miejsca dla niepełnosprawnych oraz wykonanie fragmentu chodnika, utwardzenie miejsca pod śmietniki i naprawa istniejącej nawierzchni asfaltowej.

Pomysłodawca: Karolina Lewandowska

Opis projektu

Budowa miejsc parkingowych z kostki brukowej, wymiana ziemi i zasianie trawy, przy zachowaniu istniejącego na tym obszarze drzewostanu.

Pomysłodawca: Mariola Kowalska

Opis projektu

Usunięcie starych i zniszczonych zabawek oraz montaż w ich miejsce nowych urządzeń zabawowych, m.in. zestawu integracyjnego, domku, sprężynowca.

Pomysłodawca: Małgorzata Rzeczkowska

Opis projektu

Zastąpienie istniejącej nawierzchni piaszczystej nawierzchnią bezpieczną wylewaną, umożliwiającą dzieciom korzystanie z placu również po opadach deszczu.

Pomysłodawca: Martyna Humięcka

Opis projektu

Zakup działki i utworzenie na niej boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej oraz wyposażenie boiska w 2 bramki do piłki nożnej, dwa kosze do koszykówki, 2 słupy do badmintona.

Pomysłodawca: Emil Świszcz

Opis projektu

Wyposażenie placu zabaw w nowe, bezpieczne elementy małej architektury i zestawy zabawowe, m.in. domek, karuzelę, bujak, stolik do gry w szachy oraz wysypanie podłoża piaskiem.

Pomysłodawca: Wioletta Tobolska

Opis projektu

Wyposażenie placu zabaw w urządzenia spełniające również potrzeby dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Montaż m.in. karuzeli, zjeżdżalni, drabinek.

Pomysłodawca: Anna Jankowska

Opis projektu

Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul.: Solskiego, Wieniawskiego, Ogińskiego, Ostrewy – stworzenie tam kącika rekreacyjno-zabawowego i sportowego z oświetleniem, elementami małej architektury oraz nowymi nasadzeniami.

Pomysłodawca: Edyta Rzepińska-Filipowicz, Mariusz Kraszewski

Opis projektu

Usunięcie starych urządzeń zabawowych i montaż w ich miejsce nowych: lokomotywy, bujaka, ławek i siedzisk, zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią i drabinkami.

Pomysłodawca: Agnieszka Piskorska

Opis projektu

Usunięcie starych zabawek i montaż w ich miejsce nowych urządzeń zabawowych, elementów siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury oraz wyrównanie terenu, zasianie trawy i naprawa ogrodzenia.

Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka

WYBIERZ PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI

Krok 3

Wybierz projekt ogólnomiejski

Możesz oddać jeden głos na projekt zgłoszony do realizacji jako ogólnomiejski. Wybierz jeden z listy poniżej i przejdź dalej do podsumowania.

Opis projektu

Montaż na istniejących placach zabaw urządzeń integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami: instalacja 2 huśtawek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 9 bujaków, 2 karuzel i 11 piaskownic.
Pomysłodawca: Jadwiga Paprocka, Krzysztof Sękowski

Opis projektu

Budowa na basenie odkrytym wodnego toru przeszkód: Aquatrack i Kids Run. Możliwa również instalacja na krytej pływalni lub kąpielisku Krubin.

Pomysłodawca: Teresa Kamińska

Opis projektu

Zakup i posadzenie na miejskich działkach w różnych częściach Ciechanowa co najmniej 200 drzew: lip, klonów, wiązów i dębów.

Pomysłodawca: Ewa Nadaj

Opis projektu

Instalacja kamer z podłączeniem do miejskiego monitoringu, montaż 8 słupów oświetleniowych, zestawu zabawowego, budowa pomostów widokowych, montaż elementów małej architektury przy ciągach pieszych. Projekt zakłada również wynajem kontenera sanitarnego od kwietnia do października.

Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski

Opis projektu

Założenie łąk kwietnych na terenie działek miejskich o łącznej powierzchni ok. 1,4 ha.

Pomysłodawca: Paweł Malinowski

Opis projektu

Zakup narzędzi i materiałów niezbędnych podczas zajęć w klubie modelarskim.
Pomysłodawca: Krzysztof Kaczorowski

Opis projektu

Dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych, udziału w turniejach przygotowawczych drużyny, udziału zawodników w rozgrywkach oraz zakup odzieży sportowej. Objęcie wsparciem stowarzyszenia SCKS JURAND oraz Klubu UKS NIKE.

Pomysłodawca: Piotr Serbista

Opis projektu

Zorganizowanie obchodów „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” na placu Jana Pawła II. Występy artystów, turniej w piłkę nożną, turniej szachowy, warsztaty dla dzieci autystycznych i ich rodzin.

Pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak

Opis projektu

Przeprowadzenie kolejnej edycji kursu samoobrony dla kobiet, którego celem jest podniesienie sprawności fizycznej uczestniczek, poprawa stanu zdrowia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i wiary we własne siły. Oprócz zajęć sportowych kurs obejmuje zajęcia warsztatowe i teoretyczne z psychologii, dietetyki oraz pierwszej pomocy.

Pomysłodawca: Michał Rząsiński

Opis projektu

Zorganizowanie 21 marca III Ciechanowskiego Zlotu Rodzin Dzieci z Zespołem Downa oraz Gali Niepełnosprawności. Przewidziano występy artystów, konkursy, bieg kolorowej skarpetki, integracyjną dyskotekę dla dzieci pod nazwą „Dyskoteka Chromosomów”.

Pomysłodawca: Robert Słupski

Opis projektu

Zorganizowanie zajęć z bezpiecznej jazdy dla ciechanowskich kierowców, którzy są aktywni zawodowo i posiadają uprawnienia do kierowania pojazdem kategorii B powyżej 8 lat. Zajęcia na specjalistycznym torze w Modlinie pod okiem kierowcy rajdowego Leszka Kuzaja. Przewidziano część teoretyczną i praktyczną szkolenia.

Pomysłodawca: Anna Smolińska

Opis projektu

Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowym uczestnictwem drużyn piłkarskich w rozgrywkach ligowych, promocją, zakupem strojów, piłek i akcesoriów do gry i treningów oraz obsługą administracyjną oraz opieką trenerów.

Pomysłodawca: Artur Kaczyński

Podsumowanie

Krok 4

Sprawdź czy wszystko się zgadza i kliknij "Zapisz mój głos"

Dopiero po kliknięciu "Zapisz mój głos" twój głos zostanie wysłany do systemu.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

pola wymagane
Realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl