do góry
 • 1

  Weryfikacja danych osobowych

 • 2

  Wybór projektu lokalnego

 • 3

  Wybór projektu miejskiego

 • 4

  Podsumowanie
  wyboru

Krok 1

Podaj swoje imię, nazwisko, PESEL oraz adres e-mail.

Pamiętaj aby sprawdzić czy wszystkie dane zostały wypełnione poprawnie.

Pamiętaj, aby oddać ważny głos musisz być zameldowany na terenie miasta Ciechanowa, mieć ukończone 16 lat.

Weryfikacja danych osobowych

WYBIERZ PROJEKT OSIEDLOWY

Krok 2

Wybierz projekt 

Możesz oddać jeden głos na zgłoszone projekty. Zaznacz jeden na liście poniżej i przejdź do wyboru projektu miejskiego.

Opis projektu

Kosztorys projektu obejmuje uporządkowanie zieleni, stworzenie trawnika na wzór łąki i wprowadzenie nowych nasadzeń. Projektodawca wnioskuje również o montaż elementów malej architektury –ławek bujanych, ławek drewnianych i lamp solarnych.

 • Koszt: 100 000 tys. zł
 • Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka
Opis projektu

Kosztorys zakłada wynajem, transport, montaż i demontaż zadaszenia lodowiska w postaci hali namiotowej. Uchroni to sezonowe lodowisko przed wpływem opadami deszczu, śniegu oraz silnym wiatrem.

 • Koszt: 60 000 zł
 • Pomysłodawca: Artur Trzciński
Opis projektu

Projektodawca wnioskuje o utworzenie na terenach zielonych przy placu zabaw na ul. Kraszewskiego 12-to dołkowego pola do minigolfa z przeszkodami.

 • Koszt: 100 000 zł
 • Pomysłodawca: Iwona Trzcińska
Opis projektu

Projekt przewiduje budowę 20 miejsc parkingowych w pasie drogowym ul. Działkowej w obrębie bramy głównej ROD „Śmiecin”. W chwili obecnej działkowcy nie posiadają parkingu przy ogrodzie.

 • Koszt: 66 000 tys. zł
 • Pomysłodawca: Michał Kwasiborski
Opis projektu

Projekt zakłada montaż na terenie placu urządzeń siłowych.

 • Koszt: 100 tys. zł
 • Pomysłodawca: Rafał Porębski
Opis projektu

Projekt zakłada zagospodarowanie zaniedbanego terenu przy SP 4 na „Eko-szkołę”, w której prowadzone będą lekcje plenerowe z uczniami szkoły. Kosztorys obejmuje modernizację trawnika, ustawienie ławek i stolików, nowe nasadzenia oraz budowę nowych miejsc parkingowych.

 • Koszt: 100 tys. zł
 • Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Lena Bąkowska-Koniecka
Opis projektu

Celem projektu jest opracowanie projektu modernizacji ulicy Zagłoby oraz ulicy Rycerskiej. Projekt obejmowałby wykonanie infrastruktury drogowej: jezdni, pobocza, chodników i oświetlenia.

 • Koszt: 100 tys. zł
 • Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski
Opis projektu


Projekt zakłada usunięcie wysłużonych i uszkodzonych urządzeń zabawowych oraz zakup i montaż nowych urządzeń zabawowo-sprawnościowych.

 • Koszt: 94 290,57 tys. zł
 • Pomysłodawca: Małgorzata Rzeczkowska
Opis projektu

Założeniem projektu jest budowa boiska wielofunkcyjnego trawiastego. W skład realizacji projektu wchodzi montaż bramek do piłki nożnej oraz koszy do koszykówki i zestawu słupków do siatkówki wraz z siatkami do badmintona. Kosztorys obejmuje również zakup 10 arowej działki.

 • Koszt: 99 920 tys. zł
 • Pomysłodawca: Emil Świszcz
Opis projektu

Projekt zakłada remont chodnika, ciągów komunikacyjnych i stworzenie dodatkowych miejsc parkingowych z urządzeniem terenu zielonego pomiędzy blokami przy ul: Nadfosnej 3, 11 Pułku Ulanów Legionowych 8 i 10.

 • Koszt: 100 tys. zł
 • Pomysłodawca: Urszula Grotkowska
Opis projektu

Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy MP nr 6, która ma polegać na usunięciu zużytych i zniszczonych sprzętów, oraz wyposażenie placu w nowe, bezpieczne zabawki. Celem jest poprawa stanu technicznego i podniesienie standardu placu zabaw przy przedszkolu.

 • Koszt: 100 tys. zł
 • Pomysłodawca: Rafał Michniewicz

WYBIERZ PROJEKT OGÓLNOMIEJSKI

Krok 3

Wybierz projekt ogólnomiejski

Możesz oddać jeden głos na projekt zgłoszony do realizacji jako ogólnomiejski. Wybierz jeden z listy poniżej i przejdź dalej do podsumowania.

Opis projektu

Projekt obejmuje stworzenie skweru sensorycznego przy ul. Palińskiego. Kosztorys zakłada m.in. zagospodarowanie trawnika, nowe nasadzenia, stworzenie nawierzchni sensorycznych, oświetlenie, małą architekturę, zakup budek lęgowych i dzwonków metalowych. Oprócz tego przy skwerze wybudowany byłby parking, fontanna samoobsługowa stacja naprawy rowerów.

 • Koszt: 151 670 tys. zł
 • Pomysłodawca: Jakub Sprusiński
Opis projektu

Projektodawca wnioskuje o zakup 20 kajaków, 40 wioseł i 40 kapoków oraz przyczepy transportowej na 10 kajaków. Kosztorys obejmuje również oczyszczenie rzeki, uporządkowanie terenu wodowania kajaków (ul. Rybna) oraz ich odbioru (most przy ul. Augustiańskiej) oraz zamontowanie pływających pomostów na początku i końcu trasy oraz elementów małej architektury.

 • Koszt: 199 100 zł
 • Pomysłodawca: Paweł Malinowski
Opis projektu

Głównym założeniem projektu reaktywacji MDP jest zaangażowanie dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 18 r.ż. w działalność społeczną na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Najważniejszym działaniem MDP będzie poszerzenie wiedzy dzieci z zakresu ochrony przeciw pożarowej, propagowanie zachowań z nią zgodnych oraz rozwój fizyczny poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Kosztorys obejmuje zakup toru przeszkód, zestawu ratownictwa medycznego, zestawu fantomów, tablic edukacyjnych oraz umundurowania MDP.

 • Koszt: 28 215 zł
 • Pomysłodawca: Anna Wodzyńska
Opis projektu

Założeniem projektu jest zorganizowanie i przeprowadzenie obchodów „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” połączony z konferencją na temat artyzmu. Miejsce imprezy to plac Jana Pawła II i Hala Sportowa przy ul. Kraszewskiego. W ramach imprezy plenerowej na scenie wystąpią artyści, rozstrzygnięte będą konkursy zaplanowane w ramach obchodów, rozegrany zostanie turniej w piłkę nożną, odbędzie się Niebieski Maraton Zumby. Na placu rozstawione będą stoiska informacyjno-edukacyjne.

 • Koszt: 30 000 tys. zł
 • Pomysłodawca: Agnieszka Sobiesiak
Opis projektu

Realizacja zadania ma poprawić funkcjonalność oraz bezpieczeństwo sal treningowych. Projekt zakłada remont 3 sal: montaż klimatyzacji i rolet, remont pomostów treningowych, wykonanie zabezpieczeń na grzejniki, malowanie ścian oraz zakup sztang.

 • Koszt: 198 000 tys. zł
 • Pomysłodawca: Katarzyna Choroś
Opis projektu

Projekt zakłada przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących nauki oraz doskonalenia pływania. Projekt skierowany jest do wszystkich dorosłych mieszkańców Ciechanowa oraz posiadających Kartę Seniora z podziałem na 3 grupy (szkolenie trwa 3 miesiące w godz. 13.00-15.00). Każdą grupą opiekuje się 4 trenerów.

 • Koszt: 28 440 tys. zł
 • Pomysłodawca: Teresa Kowalska
Opis projektu

Założeniem projektu jest zorganizowanie w marcu 2019 roku obchodów II Ciechanowskiego zlotu rodzin dzieci z zespołem Downa oraz Gali Niepełnosprawności. Impreza połączona będzie z obchodami „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie”. W szkołach i przedszkolach zorganizowane zostaną konkursy, których rozstrzygnięcie nastąpi podczas Gali. W ramach imprezy plenerowej na scenie wystąpią artyści, przeprowadzone zostaną m.in. pokazy i szkolenia oraz zajęcia dogoterapii.

 • Koszt: 20 000 zł
 • Pomysłodawca: Robert Słupski
Opis projektu

Kosztorys projektu zakłada zakup 10 sztuk wózków inwalidzkich, 10 par kul łokciowych, 2 pary kul pachowych, 10 sztuk balkoników, 10 sztuk chodzików oraz remont pomieszczenia przeznaczonego na magazyn. Wypożyczalnia mieściłaby się w siedzibie MOPS i zakresem swojego działania obejmowałaby Ciechanów. Czynna byłaby od 8.00 do 16.00.

 • Koszt: 31 200 tys. zł
 • Pomysłodawca: Małgorzata Szerszeń
Opis projektu

Wniosek dotyczy przeprowadzenia kolejnej edycji kursu samoobrony dla kobiet (powyżej 16 roku życia). Zajęcia mają na celu podnieść sprawność fizyczną uczestniczek, poprawić stan zdrowia oraz zwiększyć ich bezpieczeństwo i wiarę we własne siły. Oprócz zajęć sportowych kurs obejmuje zajęcia warsztatowe i teoretyczne z psychologii, dietetyki oraz pierwszej pomocy.

 • Pomysłodawca: Michał Rząsiński
 • Koszt: 30 tys. zł
Opis projektu

 

Projekt obejmuje zakup i montaż 4 plenerowych przewijaków z ławkami na placu zabaw przy ul. Harcerskiej i Kraszewskiego, na pasażu M. Konopnickiej i przy kąpielisku Krubin oraz 5 składanych przewijaków w instytucjach publicznych: w urzędzie miasta. COEK Studio i w halach sportowych.

 • Koszt: 30 200 zł
 • Pomysłodawca: Marzena Lentowszczyk

Podsumowanie

Krok 4

Sprawdź czy wszystko się zgadza i kliknij "Zapisz mój głos"

Dopiero po kliknięciu "Zapisz mój głos" twój głos zostanie wysłany do systemu.

Pamiętaj, aby potwierdzić oddany głos klikając w link potwierdzający przesłany na podany adres e-mail.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

pola wymagane
Realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl