do góry

Zgłoszenie projektu

Wprowadzenie granicy maksymalnej wartości projektu ogólnomiejskiego, podział na dwie oddzielne listy rankingowe dla projektów „miękkich” i „twardych”, ustalenie minimalnej liczby głosów potrzebnej do zakwalifikowania projektu osiedlowego, gdy jest jedyną propozycją oraz możliwość zgłaszania placów zabaw i siłowni zewnętrznych. To główne zmiany, wprowadzone do Budżetu Obywatelskiego, które obowiązywać będą w edycji na 2018 rok.

25 czerwca rada miasta podjęła uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Wprowadzonych zostało kilka modyfikacji, których celem jest zwiększenie szans na realizację większej liczby bardziej zróżnicowanych projektów.
Zdecydowano o powrocie do górnej kwoty 200 tys. zł dla projektów ogólnomiejskich. W poprzedniej edycji zwyciężyły  zadania najbardziej kosztowne, co wyczerpało pulę środków, uniemożliwiając realizację większej liczby projektów.
W kategorii ogólnomiejskiej będzie lista rankingowa dla projektów miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia) oraz oddzielna dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji. Pojedynczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 000 zł.
Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, w przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt. Wartość projektu osiedlowego nie może przekroczyć 100 tys. zł.
Można składać wnioski dotyczące budowy placów zabaw i siłowni, co w edycji na 2017 rok było zawieszone, ze względu na dużą ich liczbę powstałą w wyniku wcześniejszych edycji.
Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego można składać od 16 czerwca do końca lipca. Autor musi mieć w roku składania projektu ukończone 16 lat. Może złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiejskiej i jeden w osiedlowej.
Niezmiennie obowiązuje reguła, że im większa ogólna frekwencja w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego – tym więcej środków zostanie zabezpieczonych na realizację zwycięskich zadań spośród zgłoszonych przez obywateli projektów zakwalifikowanych do głosowania. W każdym osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt oraz tyle najpopularniejszych projektów ogólnomiejskich, na ile pozwoli pozostała kwota.
Propozycje mogą dotyczyć spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy. Propozycje do końca sierpnia będą analizowane przez powołaną przez prezydenta komisję, która zarekomenduje te wybrane do głosowania. Będą one podlegać weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej. We wrześniu zostanie ogłoszona lista pozytywnie zweryfikowanych zadań, następnie odbędzie się głosowanie. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Ciechanowa, który ukończył 16 rok życia. Głosować będzie można internetowo oraz w wyznaczonych punktach w mieście. Każda osoba będzie mogła zaznaczyć jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do projektu budżetu miasta i będą realizowane w 2018 roku.

 

Pliki do pobrania

kategoria: Cennik miejskich inwestycji [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Cennik miejskich inwestycji
16-06-30 14:31 40.81KB pobierz plik: Cennik miejskich inwestycji

Pliki do pobrania

kategoria: Formularz zgłoszenia projektu [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Formularz zgłoszenia projektu
17-05-22 11:22 76.57KB pobierz plik: Formularz zgłoszenia projektu
doc Formularz zgłoszenia projektu
17-07-19 10:04 163.5KB pobierz plik: Formularz zgłoszenia projektu

Pliki do pobrania

kategoria: Karta do głosowania [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Karta do głosowania
17-09-11 08:43 48.84KB pobierz plik: Karta do głosowania

Pliki do pobrania

kategoria: Uchwały Rady Miasta [2]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała nr 231/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017r.
16-06-13 13:59 4.71MB pobierz plik: Uchwała nr 231/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017r.
pdf Uchwała nr 451/XXXI/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018r.
17-06-12 08:15 4.82MB pobierz plik: Uchwała nr 451/XXXI/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018r.
Realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl