do góry

Zgłoszenie projektu

Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego można składać w listopadzie. Autor może złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiejskiej i jeden w osiedlowej. Formularz można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta, papierowa wersja dostępna jest w Biurze Obsługi Interesanta UM przy ul. Wodnej 1.

Do propozycji projektu ogólnomiejskiego pomysłodawca musi załączyć listę z podpisami co najmniej 20 mieszkańców miasta, natomiast do osiedlowego – minimum 10 mieszkańców danego osiedla.

Propozycje mogą dotyczyć spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy. Propozycje w grudniu i styczniu będą analizowane przez powołaną przez prezydenta komisję, która zarekomenduje te wybrane do głosowania. Będą one podlegać weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej. Prace komisji będą odywać się online. W przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku przez komisję, pomysłodawca będzie mógł odwołać się w ciągu trzech dni.

W lutym odbędzie się głosowanie internetowe oraz papierowe w wyznaczonych punktach w mieście. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Ciechanowa.  Każda osoba będzie mogła zaznaczyć jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. W przypadku formy papierowej, przy urnie obecny będzie urzędnik, któremu należy okazać dowód tożsamości. Miesiąc od ogłoszenia wyników każdy będzie miał wgląd w swój oddany głos (poprzez specjalny formularz).

W każdym osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt (wartość do 100 tys. zł). Do realizacji przeznaczone będą również najpopularniejsze projekty ogólnomiejskie, które zdobędą nimimów 400 ważnych głosów. W kategorii ogólnomiejskiej tradycyjnie już będzie lista rankingowa dla projektów miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia) oraz oddzielna dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji. Pojedynczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 tys. zł, twardy natomiast 200 tys. zł.

Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, w przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt.

Wyniki głosowania będą ogłoszone w marcu. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do projektu budżetu miasta i w tym samym roku będą realizowane.

 

Pliki do pobrania

kategoria: Cennik miejskich inwestycji [1]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
docx Cennik miejskich inwestycji
23-11-14 08:36 20.54KB pobierz plik: Cennik miejskich inwestycji

Pliki do pobrania

kategoria: Formularz zgłoszenia projektu [3]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
doc Formularz zgłoszenia projektu
21-10-25 08:51 155KB pobierz plik: Formularz zgłoszenia projektu
doc Lista poparcia dla projektu osiedlowego
21-10-25 08:47 39.5KB pobierz plik: Lista poparcia dla projektu osiedlowego
doc Lista poparcia dla projektu ogólnomiejskiego
21-10-25 08:48 46KB pobierz plik: Lista poparcia dla projektu ogólnomiejskiego

Pliki do pobrania

kategoria: Uchwały Rady Miasta [6]
format Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf Uchwała nr 231/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017r.
16-06-13 13:59 4.71MB pobierz plik: Uchwała nr 231/XX/2016 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2017r.
pdf Uchwała nr 451/XXXI/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018r.
17-06-12 08:15 4.82MB pobierz plik: Uchwała nr 451/XXXI/2017 Rady Miasta Ciechanów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2018r.
pdf Uchwała nr 574XLII2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019r.
18-04-27 09:59 595.53KB pobierz plik: Uchwała nr 574XLII2018 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2019r.
pdf Uchwała Nr 66/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 luty 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego.
19-06-25 14:39 521.63KB pobierz plik: Uchwała Nr 66/V/2019 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 luty 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego.
pdf Uchwała Nr 269/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego.
20-10-30 10:01 333.64KB pobierz plik: Uchwała Nr 269/XXVII/2020 Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego.
pdf Uchwała Nr 415/XLIV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego
21-11-05 12:32 619.75KB pobierz plik: Uchwała Nr 415/XLIV/2021 Rady Miasta Ciechanów z dnia 28 października 2021 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Ciechanów konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego
Realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl