do góry

Posiedzenie Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych

19stycznia
2021
kategoria:
Wiadomości

Do Urzędu Miasta wpłynęło 39 projektów. 18 osiedlowych i 21 ogolnomiejskich -13 twardych i 8 miękkich. W grudniu i styczniu wnioski były weryfikowane pod względem formalnym, prawnym oraz realności wykonania. Wnioskodawcy mogą online oglądać odbywające się dziś posiedzenie Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych.

Link do posiedzenia

W przypadku negatywnego zaopiniowania wniosku, pomysłodawca może odwołać się w ciągu 3 dni. Odwołania należy składać drogą e-mail na adres  po otrzymaniu negatywnej opinii na pocztę elektroniczną. Odwołanie zostanie rozpatrzone w ciągu 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania.

Realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl