do góry

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2021

04marca
2021
kategoria:
Wiadomości

W tegorocznej edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego ważny głos oddały 6224 osoby. Miasto zrealizuje 18 zwycięskich projektów za łączną kwotę 2 004 036 mln zł. 

O realizację konkurowały 33 projekty złożone przez mieszkańców. Oddano 7157 głosów, z czego 933 było nieważnych. Zdecydowana większość głosujących oddała głos elektronicznie. W głosowaniu internetowym wzięły udział 7113 osoby, z czego 6184 oddały ważny głos. Do urny ustawionej w ratuszu wrzucono w sumie 44 karty (4 nieważne). Nieważność głosów wynikała z faktu, iż głosujący podał dane wskazujące, iż nie jest mieszkańcem Ciechanowa (891 głosy), głosujący oddał głos zarówno w wersji papierowej i internetowej (9 głosów) oraz z powodu oddania głosu za osobę zmarłą (33 głosy).

Największą popularność wśród projektów ogólnomiejskich zyskało zadanie dotyczące remontu świetlicyTowarzystwa Przyjaciół Dzieci. Drugie miejsce zajął projekt związany z budową miejskiego parku trampolinowo-wspinaczkowo-linowego. Z projektów „miękkich” zrealizowane będą 3 zadania: ”Od szczypiora do seniora”. Wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP, Bezpieczna Rodzina- zdrowie, ruch, szczęście. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców oraz Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn.

Zwycięskie projekty osiedlowe:

ALEKSANDRÓWKA

 1. Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych  pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4.
  Projekt zakłada poprawę bezpieczeństwa oraz estetyki na drodze dojazdowej do budynków ul. Sikorskiego 4a, Witosa 19, 19a, 19 b – wjazd od strony ul. Sikorskiego pomiędzy blokami 2 i 4. Przebudowa zakłada m.in. poszerzenie drogi od strony budynku Sikorskiego 4, usunięcie płyt betonowych oraz utworzenie zatoki parkingowej na 9 miejsc. Przewidziana jest też zmiana organizacji ruchu.
  Pomysłodawca: Michał Kiszkurno, Koszt: 100 000 zł

ALEKSANDRÓWKA II

 1. Zielona górka – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie.
  Założeniem projektu jest wymiana zużytego sprzętu i doposażenie placu zabaw w nowe urządzenia. Kosztorys obejmuje montaż między innymi dżungli, bujaka, domku interaktywnego. Przewidziana jest również wymiana nawierzchni.
  Pomysłodawca: Przemysław Łuniewski, Koszt: 100 000 zł

BLOKI

 1. „Zielone Tarasy na Blokach” –  modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 19,21,23,25.
  Projekt ma na celu przywrócenie estetyki i poprawienie wyglądu terenów wokół czterech budynków mieszkalnych przy ul. 17 Stycznia. Kosztorys obejmuje min. zakup i montaż małej architektury, uporządkowanie terenów zielonych i wprowadzenie nowych nasadzeń, remont chodników, remont nawierzchni.
  Pomysłodawca: Magdalena Grelik-Grodecka, Przemysław Szymański, Koszt: 100 000 zł

KWIATOWE

 1. Wiaty przystankowe na osiedlu „Kwiatowe”.
  Projekt zakłada montaż 6 wiat przystankowych na terenie osiedla „Kwiatowe”: 1 sztuka przy ul. Starowiejskiej, 2 sztuki przy ul. Śmiecińskiej, 2 sztuki przy ul. Wesołej i 1 sztuka przy ul. Kwiatowej.
  Pomysłodawca: Rafał Porębski, Koszt: 99 115,86 zł

PŁOŃSKA

 1. Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – I Etap.
  Głównym założeniem projektu jest modernizacja istniejącego, zaniedbanego parkingu przy ul. Reutta. Kosztorys zakłada wymianę nawierzchni na nakładkę bitumiczną, wymianę krawężników i malowanie pasów postojowych dla około 20 samochodów, usunięcie budki wartowniczej i ustawienie koszy na śmieci.
  Pomysłodawca: Anna Smolińska, Lena Koniecka, Koszt: 100 000 zł

PODZAMCZE

 1. Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulic Parkowej i Zielonej.
  Celem projektu jest ułożenie powierzchni amortyzującej oraz wymiana na nowe  starych urządzeń zabawowych i piaskownicy. Kosztorys obejmuje również odnowienie ogrodzenia.
  Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski, Koszt: 100 000 zł 

PRZEMYSŁOWE

 1. Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca – edukacja metodą daltońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie.
  Projekt polega na wdrożeniu w Miejskim Przedszkolu nr 8 planu daltońskiego jako innowacji pedagogicznej, w ramach której organizowany będzie proces edukacji. Kosztorys zakłada zakup tablic daltońskich, doposażenie sal, zakup literatury i zestawu multimedialnego.
  Pomysłodawca: Anna Kłyszejko, Koszt: 26 830 zł 

SŁONECZNE

 1. Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami.
  Założeniem projektu jest wykonanie modernizacji ul. Kolonijnej. Kosztorys obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, a następnie potrójnego powierzchniowego utrwalenia ulicy emulsją asfaltową i grysami.
  Pomysłodawca: Emil Świszcz, Koszt: 100 000 zł

ŚRÓDMIEŚCIE

 1. Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską – I etap.
  Głównym założeniem projektu jest wykonanie dokumentacji projektowej, uporządkowanie terenu i nowe nasadzenia, wyznaczenie nowych miejsc parkingowych.
  Pomysłodawca: Jolanta Przybyłowska, Koszt: 100 000 zł

ZACHÓD

 1. Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask.
  Głównym celem projektu jest odnowienie placu zabaw przy SP 7. Zakłada wymianę zniszczonych urządzeń zabawowych i zakup 6 nowych urządzeń: lokomotywy, bujaka, huśtawki rodzinnej, równoważni, sześciokątu i zjeżdżalni. Przewidziana jest też renowacja piaskownicy i naprawa nawierzchni poliuretanowej.
  Pomysłodawca: Beata Kurek, Koszt: 91 600 zł

  

Zwycięskie projekty ogólnomiejskie:

PROJEKTY TWARDE

 1. ”TPD BAJECZNY” Etap I – remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
  Założeniem projektu jest remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
  Pomysłodawca: Alicja Gąsiorowska, Koszt: 164 651,07 zł
 2. FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy.
  Projekt zakłada budowę kompleksu z elementami linowymi, wspinaczkowymi oraz zestawem 2 trampolin ziemnych i bezpieczną nawierzchnią na terenie osiedla Zachód. Kompleks zlokalizowany zostanie przy rondzie Sybiraków.
  Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Mariusz Kraszewski, Koszt: 199 999 zł
 3. Rozbudowa kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą.
  Celem projektu jest zaprojektowanie i rozbudowanie istniejącej kładki na błoniach zamkowych oraz montaż 10 ławek wraz z koszami na śmieci. Nowa kładka prowadziłaby do ulicy Zielonej.
  Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski, Koszt: 200 000 zł
 4. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – IV etap.
  Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada wydłużenie i utwardzenie ciągów komunikacyjnych oraz montaż elementów małej architektury.
  Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski, Koszt: 200 000 zł
 5. Drzewa dla Ciechanowa – II etap.
  Projekt polega na zakupie, zasadzeniu i pielęgnacji ok. 200 drzew. Drzewa posadzone byłyby w całym mieście na miejskich działkach wzdłuż ulic i placów.
  Pomysłodawca: Ewa Nadaj, Koszt: 200 000 zł

 

PROJEKTY MIĘKKIE

 1. ”Od szczypiora do seniora”. Wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP.
  Kosztorys projektu obejmuje dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach ligi wojewódzkiej dzieci i 1 Ligi seniorów ZPRP, udział w turniejach przygotowawczych drużyny oraz zakup odzieży sportowej.
  Pomysłodawca: Piotr Serbista, Koszt: 30 000 zł
 2. Bezpieczna Rodzina- zdrowie, ruch, szczęście. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców.Projekt dotyczy przeprowadzenia zajęć rozwijających zdolności fizyczne, poznawcze, socjalne i moralne dzieci od 4 roku życia. Oparty jest na systemie nauczania Takewon-do. Zajęcia trwać będą 30-45 minut w systemie dziecko-rodzic.
  Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Michał Korzyński, Koszt: 30 000 zł
 3. Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn.
  Założeniem projektu jest zorganizowanie turniejów piłkarskich, w których wezmą udział chętni mieszkańcy Ciechanowa. Każda drużyna składać się będzie z 15 osób. Uczestnictwo w zawodach będzie bezpłatne. Planowane jest rozegranie 120 meczów piłkarskich w terminie od maja do sierpnia na boisku przy SP 6.
  Pomysłodawca: Bartłomiej Zdrojewski, Koszt: 30 000 zł

 

Wyniki głosowania na poszczególne projekty w kolejności wg. liczby ważnych głosów:

PROJEKTY OSIEDLOWE

 

LP.

ALEKSANDRÓWKA

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Poszerzenie drogi wewnętrznej i utworzenie miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Sikorskiego 2 a 4

520

34

 

LP.

ALEKSANDRÓWKA II

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Zielona górka – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie

544

100

 

LP.

BLOKI

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

„Zielone Tarasy na Blokach” – modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 19,21,23,25

360

51

2

Spełniamy dziecięce marzenia – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3 w Ciechanowie

314

36

3

Bezpieczne „Bloki”

162

28

 

LP.

KWIATOWE

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Wiaty przystankowe na osiedlu „Kwiatowe”

252

20

 

LP.

PŁOŃSKA

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – I Etap

446

49

 

LP.

PODZAMCZE

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Modernizacja placu zabaw na błoniach zamkowych przy zbiegu ulic Parkowej i Zielonej

708

86

2

Budowa chodnika oraz przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic Zamkowej i Andrzeja Kmicica

174

33

 

LP.

PRZEMYSŁOWE

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Samodzielność, odpowiedzialność, współpraca – edukacja metodą daltońską w Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie

284

39

 

LP.

SŁONECZNE

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Modernizacja ulicy Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami

239

69

2

Oświetlenie uliczne ul. Kolonijnej w Ciechanowie

95

12

 

LP.

ŚRÓDMIEŚCIE

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską – I etap

529

113

2

”Eko-przedszkolaki”- modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie

269

42

 

LP.

ZACHÓD

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask

666

89

 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

- projekty "twarde"

 

LP.

NAZWA ZADANIA

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

TPD BAJECZNY” Etap I – remont świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

918

93

2

FUNPARK - miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy

786

60

3

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – IV etap

602

37

4

Rozbudowa kładki na Błoniach Zamkowych wraz z małą architekturą

479

24

5

Drzewa dla Ciechanowa – II etap

473

187

6

Trampolinowy plac zabaw

342

28

7

Ciechanów – moje bezpieczne miasto – zakup urządzeń do ratowania ludzkiego życia

302

23

8

Remont, modernizacja i wyposażenie studia nagraniowego „OMEGA FLEX”

248

45

9

Pokazy i wystawa modelarska w Parku Nauki Torus

213

62

10

OCR/ Ninja Park Ciechanów

194

41

11

Flowpark Ciechanów

193

41

 - projekty "miękkie"

LP.

NAZWA ZADANIA

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

”Od szczypiora do seniora”. Wspomaganie szkolenia w Akademii Piłki Ręcznej piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP

380

82

2

Bezpieczna Rodzina- zdrowie, ruch, szczęście. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców

317

75

3

Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn

205

65

4

„Niebieski Ciechanów” – Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu

133

14

5

Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów

124

13

6

Ciechanowskie Koło Naukowe

64

7

7

”Wyraź siebie poprzez sztukę”

56

12

 

Realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl