do góry

Wyniki głosowania w Ciechanowskim Budżecie Obywatelskim

04marca
2022
kategoria:
Wiadomości

W tegorocznej edycji Ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowanych zostanie 10 projektów osiedlowych i 6 zadań ogólnomiejskich. O ich realizacji zdecydowali mieszkańcy. W tym roku ważny głos oddało 4446 ciechanowian. Koszt zakwalifikowanych do realizacji zadań to 1 673 119,7 zł.

O realizację w tegorocznej edycji Ciechanowskiego Budżetu Obbywatelskiego rywalizowało 29 projektów. Głos można było oddać na jeden z 18 projektów osiedlowych i jeden z 11 ogólnomiejskich.

O zwycięstwie projektów ogólnomiejskich zdecydowało uzyskanie minimum 400 ważnych głosów. W tej kategorii największą popularność zyskał projekt dotyczący drugiego etapu remontu świetlicy Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Drugie miejsce zajęło zadanie związane z rewitalizacją Kąpieliska „Krubin”, a trzecie - budowa miejskiego parku trampolinowo-wspinaczkowo-linowego. Największą liczbę głosów spośród projektów osiedlowych zdobył projekt Miejskiego Przedszkola nr 6 z osiedla Śródmieście „Figloraj – edukacja i zabawa”.

Spośród poddanych pod głosowanie projektów „miękkich”, podobnie jak w ubiegłym roku, zwyciężyły te o tematyce sportowej. Zrealizowane zostaną trzy zadania: reaktywacja Klubu Kibica Jurand Ciechanów, wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów i druga edycja bezpłatnego cyklu zajęć edukacyjno-sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia i ich rodziców.

Głosowanie trwało od 1 do 28 lutego. W tym roku wzięło w nim udział blisko 5 tys. osób. Większość z nich skorzystała z możliwości głosowania przez internet. Ważny głos oddało 4446 osób, Nieważność pozostałych wynikała z faktu, że głosujący podał błędne dane lub głosując „papierowo” zaznaczył więcej niż dwa projekty. W 9 przypadkach głosujący posługiwali się danymi osób zmarłych.

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OSIEDLOWE:

OSIEDLE „ALEKSANDRÓWKA II”

1. Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzosiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej i regulacją wysokości progów zwalniających wraz z montażem 3 słupów oświetleniowych oraz oznaczeniem miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 i 17 a – I Etap.

Projekt zakłada odprowadzenie wód deszczowych z uliczki wewnątrzosiedlowej. Kosztorys obejmuje dokumentację projektową oraz wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej na odcinku drogi ok. 90 m od wjazdu z ul. Batalionów Chłopskich przed budynkiem nr 9 i wymianę słupów oświetleniowych z okablowaniem.

Pomysłodawca: Robert Modelski
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „BLOKI”

1. „Spełniamy dziecięce marzenia” – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3.

Założeniem projektu jest modernizacja placu zabaw – usunięcie starych i uszkodzonych zabawek i instalacji w ich miejsce bezpiecznych urządzeń zabawowych (huśtawek, karuzeli, tablic edukacyjnych, sprężynowca i ławek) i mini parku linowego.

Pomysłodawca: Agnieszka Komorowska
Koszt: 98 000 zł

OSIEDLE „KARGOSZYN”

1. Edukacyjny plac zabaw „Piąteczka”.

Celem projektu jest modernizacja placu zabaw usytuowanego przy Szkole Podstawowej nr 5. Projekt zakłada zakup sprzętu składającego się z piaskownicy, karuzeli i innych elementów oraz stworzenia kącika dydaktycznego (tablicy kredowej, stolików z ławkami, głuchego telefonu, stacji meteorologicznej i eko-memory).

Pomysłodawca: Robert Umiński, Michał Jeziółkowski
Koszt: 96 200 zł

OSIEDLE „KWIATOWE"

1. Skatepark – Minirampa na placu zabaw przy ulicy Wesołej.

Projekt dotyczy montażu minirampy na placu zabaw przy ul. Wesołej. Rozmiar rampy pozwala na jazdę na niej zarówno początkującym, jak i zaawansowanym zawodnikom. Kosztorys obejmuje zakup, transport i montaż rampy oraz wykonanie wokół niej nawierzchni.

Pomysłodawca: Rafał Porębski
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „PŁOŃSKA”

1. Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – II Etap.

Głównym założeniem projektu jest wykonanie II etapu modernizacji parkingu przy ul. Reutta. Kosztorys zakłada budowę miejsc postojowych dla około 24 samochodów, montaż oświetlenia i demontaż ogrodzenia parkingu.

Pomysłodawca: Anna Smolińska, Lena Koniecka
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH”

1. Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy ul. Powstańców Wielkopolskich 13.

Przedmiotem projektu jest wymiana nawierzchni znajdującej się na osiedlowym placu zabaw z kamienistej na bezpieczną.

Pomysłodawca: Renata Iwańska, Piotr Wojciechowski
Koszt: 99 264 zł

OSIEDLE „PRZEMYSŁOWE”

1. „Radosny Plac Zabaw” – przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie.

Projekt dotyczy stworzenia na terenie ogrodu przedszkolnego bezpiecznego placu zabaw. Kosztorys obejmuje wyrównanie terenu i wysiew trawy oraz montaż nowych urządzeń m.in. bujaków, huśtawki, zamykanej piaskownicy, zestawów zabawowych oraz elementów małej architektury.

Pomysłodawca: Barbara Tyjeńska-Pełka
Koszt: 99 965,70 zł

OSIEDLE „SŁONECZNE”

1. II etap - Modernizacja ul. Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami.

Założeniem projektu jest wykonanie modernizacji ul. Kolonijnej. Kosztorys obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej, a następnie potrójnego powierzchniowego utrwalenia ulicy emulsją asfaltową i grysami.

Pomysłodawca: Emil Świszcz
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „ŚRÓDMIEŚCIE”

1. Figloraj – edukacja i zabawa.

Projekt zakłada modernizację placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 6, która ma polegać na wyposażeniu placu w nowe, bezpieczne zabawki typu autko i kolejka z wagonem, utworzenie ścieżki sensorycznej z elementów drewnianych oraz ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej z grami i zabawami o tematyce przyrodniczej.

Pomysłodawca: Aneta Rutkowska
Koszt: 100 000 zł

OSIEDLE „ZACHÓD”

1. „Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie” – Etap II.

Przedmiotem projektu jest rozbudowę kącika rekreacyjno-zabawowego, znajdującego się u zbiegu ulic: Solskiego, Wieniawskiego, Ogińskiego i Osterwy o dodatkowe urządzenia zabawowe i siłownię zewnętrzną oraz plenerowe stoły do gry w piłkarzyki, tenisa stołowego, ping-ponga, szachy i chińczyka.

Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Mariusz Kraszewski
Koszt: 90 790 zł

Na osiedlach: „Aleksandrówka” i „Podzamcze” nie zostały zgłoszone żadne projekty.


ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE „TWARDE”

1. „TPD Bajeczny” – etap II – remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie.

Założeniem projektu jest remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego dla dzieci niepełnosprawnych, przewlekle chorych i z rodzin dysfunkcyjnych, a także modernizacja wejścia głównego budynku TPD.

Pomysłodawca: Alicja Gąsiorowska
Koszt: 199 000 zł

2. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – V etap.

Projekt dotyczy kontynuacji działań rewitalizacyjnych kąpieliska miejskiego. Zakłada wykonanie oświetlenia głównego ciągu pieszo-rowerowego, przebiegającego dookoła zbiornika wodnego (25 słupów) oraz utworzenie zielonych ekranów (szpaleru drzew) odgradzających kąpielisko od ul. Sońskiej.

Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski
Koszt: 200 000 zł

3. FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy – ETAP II.

Projekt zakłada budowę parku trampolinowo-wspinaczkowo-linowego na osiedlu Kwiatowe, na terenie rekreacyjnym przy ul. Wesołej. Zadanie obejmuje budowę zestawu trampolin ziemnych oraz klatki OCR (konstrukcji z przeszkodami).

Pomysłodawca: Edyta Rzeplińska-Filipowicz, Mariusz Kraszewski
Koszt: 199 900 zł

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE „MIĘKKIE”

1. Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów.

Realizacja projektu ma umożliwić drużynom piłkarskim z terenu Ciechanowa podwyższenie poziomu szkolenia i udział w rozgrywkach ligowych poprzez zapewnienie opłaty kosztów związanych z obowiązkowym uczestnictwem drużyn piłkarskich zgodnie z przepisami związku piłkarskiego, zapewnienie opieki trenerów, zakup odzieży i sprzętu sportowego do treningów oraz promocję.

Pomysłodawca: Artur Kaczyński
Koszt: 30 000 zł

2. „Z Jurandem wychowani, z naszym klubem związani” – reaktywacja Klubu Kibica Jurand Ciechanów.

Kosztorys projektu obejmuje dofinansowanie udziału zawodników w rozgrywkach 1 ligi piłki ręcznej mężczyzn w sezonie 2022/2023, udział w turniejach przygotowawczych drużyny oraz zakup szalików, koszulek kibica, flag i akcesoriów do kibicowania.

Pomysłodawca: Piotr Serbista
Koszt: 30 000 zł

3. „Bezpieczna rodzina 2.0 – zdrowie, ruch, szczęście”. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno – sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców.

Jet to kontynuacja poprzedniej edycji projektu. Dotyczy przeprowadzenia zajęć rozwijających zdolności fizyczne, poznawcze, socjalne i moralne dzieci od 4 roku życia. Cykl zajęć jest na systemie nauczania Takewon-do. Zajęcia będą odbywały się w systemie dziecko-rodzic.

Pomysłodawca: Michał Rząsiński, Michał Korzybski
Koszt: 30 000 zł 

Wyniki głosowania na poszczególne projekty w kolejności wg. liczby ważnych głosów:

PROJEKTY OSIEDLOWE

ALEKSANDRÓWKA II

 

Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

Wykonanie odprowadzenia wód opadowych miejskiej drogi wewnątrzosiedlowej z wymianą nawierzchni asfaltowej i wegulacją wysokości progów zwalniających wraz z montażem 3 słupów oświetleniowych oraz oznaczeniem miejsc parkingowych pomiędzy budynkami Batalionów Chłopskich 9 1 17 a - I Etap

245

11

2.

„Zielona Górka II” – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 im. Janusza Korczaka w Ciechanowie

220

26

BLOKI

 

Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

Spełniamy dziecięce marzenia" - modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 3

357

31

2.

„Oaza zieleni na Blokach” – modernizacja terenów wokół budynków przy ulicy 17 Stycznia 48, 50.

148

13

KARGOSZYN

 

Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

Edukacyjny plac zabaw „Piąteczka”

362

31

KWIATOWE

 

Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

Skatepark – Minirampa na placu zabaw przy ulicy Wesołej

220

12

PŁOŃSKA

 

Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – II Etap

275

21

 2.

Budowa chodnika łączącego ul. Harcerską z ul. Św. Floriana

187

10

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

 

Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

Nawierzchnia bezpieczna na placu zabaw i siłowni przy
ul. Powstańców Wielkopolskich 13

269

16

PRZEMYSŁOWE

 

Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

"Radosny Plac Zabaw" - przyjazna strefa aktywności ruchowej dzieci przy Miejskim Przedszkolu nr 8 w Ciechanowie

241

11

SŁONECZNE

 

Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

II etap - Modernizacja ul. Kolonijnej w Ciechanowie poprzez potrójne powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami

107

1

2.

Oświetlenie uliczne ul. Zagrodowej i Nizinnej w Ciechanowie

31

2

ŚRÓDMIEŚCIE

 

Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

Figloraj – edukacja i zabawa

471

56

2.

Rewitalizacja terenu za Halą Pułtuską – II Etap

404

17

3.

„Eko-przedszkolaki”- modernizacja i zagospodarowanie placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 w Ciechanowie

110

14

ZACHÓD

 

Lp.Nazwa projektuLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

"Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie" - Etap II

191

16

2.

Parkour Park

180

27

3.

Stworzenie i wyposażenie sali integracji sensorycznej i gimnastyki korekcyjnej w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Ciechanowie.

165

14

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE "TWARDE"

 
Lp.Nazwa zadaniaLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

„TPD Bajeczny” – etap II – remont gabinetu rehabilitacyjnego i terapeutycznego oraz modernizacja wejścia głównego budynku Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ciechanowie

772

59

2.

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego - Kąpieliska Krubin - V etap

703

23

3.

FUNPARK miejski park trampolinowo-wspinaczkowo-linowy – ETAP II

699

44

4.

Trampolinowy plac zabaw

364

31

5. Remont i modernizacja ul. Pułtuskiej od nr. 13-31 – etap I – opracowanie dokumentacji technicznej 363 15

 

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE "MIĘKKIE

 
Lp.Nazwa zadaniaLiczba głosów ważnychLiczba głosów nieważnych
1.

„Z Jurandem wychowani, z naszym klubem związani”

470

62

2.

Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów

339

45

3.

„Bezpieczna rodzina 2.0 – zdrowie, ruch, szczęście”. Bezpłatny cykl zajęć edukacyjno – sportowych z elementami samoobrony dla dzieci od 4 roku życia oraz ich rodziców

216

51

4.

„Nowoczesne przedszkole”

174

8

5. „Sport 4 You – Piłkarska Liga Dzikich Drużyn” – II edycja 102 34
6. „Wyraź siebie poprzez sztukę” – arteterapia dla dzieci podopiecznych ośrodka Pomocy Społecznej w Ciechanowie 49 2
Realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl