do góry

Wyniki głosowania na Budżet Obywatelski 2020

07października
2019
kategoria:
Wiadomości

Na projekty do ciechanowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020 ważne głosy oddały 5902 osoby. Zrealizowanych zostanie 10 projektów osiedlowych oraz 9 projektów ogólnomiejskich: 6 „twardych” i 3 „miękkie”. Koszt zakwalifikowanych do realizacji projektów wynosi 2 023 093 zł.

Oddano 6278 głosów, z czego 376 było nieważnych. W głosowaniu internetowym wzięło udział 6244 osób, z czego 5872 oddało ważny głos. Do urn ustawionych w ratuszu i w różnych punktach w mieście, po wylegitymowaniu się, wrzucono w sumie 34 karty (4 nieważne). Nieważność głosów wynikała z faktu, iż głosujący podał błędne dane (333 głosy), głosujący oddał głos w wersji papierowej i internetowej (8 głosów) oraz z powodu oddania głosu za osobę zmarłą (35 głosów).

W tegorocznej edycji o wysokości środków przeznaczonych na zadania zgłoszone w ramach Budżetu Obywatelskiego nie decydowała frekwencja. Wysokość środków finansowych stanowi 1% wykonanych wydatków gminy z poprzedniego roku, a nie jak dotychczas wykonanych dochodów.

Jeżeli chodzi o projekty ogólnomiejskie, największą popularność wśród mieszkańców zyskał projekt dotyczący zakupu i posadzenia na miejskich działkach w różnych częściach Ciechanowa co najmniej 200 drzew. Drugie miejsce zajął projekt dotyczący rewitalizacji i zagospodarowania terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – kąpieliska „Krubin”. Spośród poddanych pod głosowanie projektów „miękkich” zrealizowane zostaną trzy: wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów, bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet oraz wspomaganie szkolenia piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP. Największą liczbę głosów spośród projektów osiedlowych zdobył projekt: Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Pluszowego Misia” przy ul. Wyrzykowskiego 4 (osiedle „Śródmieście”).

Nie zostanie zrealizowany projekt na osiedlu: „Aleksandrówka” (brak realizacji wynika z braku wymaganej w regulaminie ilości minimum 200 ważnych głosów) i „Kargoszyn” (nie zgłoszono żadnych projektów).

 

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OSIEDLOWE

ALEKSANDRÓWKA II

Nowe oblicze placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 5 (ul. Gwardii Ludowej 12).

Doposażenie istniejącego placu zabaw w nowe urządzenia. Montaż m.in. zestawów sprawnościowych, bujaka, zestawów dla maluchów oraz elementów edukacyjnych: kółko i krzyżyk, sklepik, stolik do gry w szachy.

Pomysłodawca: Łukasz Kacprzak

Koszt: 99 036,50 zł

BLOKI

Budowa miejsc parkingowych na ul. Hallera, za budynkiem wielorodzinnym przy ul. 17 Stycznia 29.

Budowa ok.10-12 nowych miejsc parkingowych wraz z miejscem dla niepełnosprawnych, przy zachowaniu istniejącego w tym obszarze drzewostanu.

Pomysłodawca: Mariusz Grodecki

Koszt: 100 000 zł

KWIATOWE

Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy ul. Wesołej.

Utworzenie na placu zabaw nawierzchni poliuretanowej.

Pomysłodawca: Rafał Porębski

Koszt: 100 000 zł

PŁOŃSKA

Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw pomiędzy ul. Karola Szwanke i Jana Reutta.

Wykonanie ogrodzenia, bezpiecznej nawierzchni z piasku, montaż urządzeń do zabawy oraz uporządkowanie istniejących urządzeń siłowych.

Pomysłodawca: Lena Koniecka, Przemysław Szymański

Koszt: 100 000 zł

PODZAMCZE

Opracowanie projektów modernizacji ul. Rycerskiej i Zagłoby.

Opracowanie dokumentacji projektowej, obejmującej wykonanie infrastruktury drogowej: jezdni, pobocza, chodników i oświetlenia.

Pomysłodawca: Piotr Wojciechowski

Koszt: 100 000 zł

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w północnej części bloku nr 13.

Budowa ok. 29 miejsc parkingowych z kostki brukowej, w tym miejsca dla niepełnosprawnych oraz wykonanie fragmentu chodnika, utwardzenie miejsca pod śmietniki i naprawa istniejącej nawierzchni asfaltowej.

Pomysłodawca: Karolina Lewandowska

Koszt: 100 000 zł

PRZEMYSŁOWE

Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 8.

Usunięcie starych i zniszczonych zabawek oraz montaż w ich miejsce nowych urządzeń zabawowych, m.in. zestawu integracyjnego, domku, sprężynowca.

Pomysłodawca: Małgorzata Rzeczkowska

Koszt: 94 290,57 zł

SŁONECZNE

Rozbudowa placu zabaw o boisko wielofunkcyjne na Bielinie.

Zakup działki i utworzenie na niej boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej oraz wyposażenie boiska w 2 bramki do piłki nożnej, dwa kosze do koszykówki, 2 słupy do badmintona.

Pomysłodawca: Emil Świszcz

Koszt: 100 000 zł

ŚRÓDMIEŚCIE

Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Pluszowego Misia” (ul. Wyrzykowskiego 4).

Wyposażenie placu zabaw w urządzenia spełniające również potrzeby dzieci niepełnosprawnych ruchowo. Montaż m.in. karuzeli, zjeżdżalni, drabinek.

Pomysłodawca: Anna Jankowska

Koszt: 99 760 zł

ZACHÓD

Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie.

Modernizacja placu zabaw u zbiegu ul.: Solskiego, Wieniawskiego, Ogińskiego, Ostrewy – stworzenie tam kącika rekreacyjno-zabawowego i sportowego z oświetleniem, elementami małej architektury oraz nowymi nasadzeniami.

Pomysłodawca: Edyta Rzepińska-Filipowicz, Mariusz Kraszewski

Koszt: 99 910 zł

 

ZWYCIĘSKIE PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

 

PROJEKTY TWARDE

1. Urządzenia integracyjne na ciechanowskich osiedlach służące rekreacji także osobom z niepełnosprawnościami.

Montaż na istniejących placach zabaw urządzeń integracyjnych dla osób z niepełnosprawnościami: instalacja 2 huśtawek dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 9 bujaków, 2 karuzel i 11 piaskownic.
Pomysłodawca: Jadwiga Paprocka, Krzysztof Sękowski

Koszt: 200 000 zł

2. Wodne tory przeszkód na ciechanowskich kąpieliskach.

Budowa na basenie odkrytym wodnego toru przeszkód: Aquatrack i Kids Run. Możliwa również instalacja na krytej pływalni lub kąpielisku Krubin.

Pomysłodawca: Teresa Kamińska

Koszt: 90 097,54 zł

3. Drzewa dla Ciechanowa.

Zakup i posadzenie na miejskich działkach w różnych częściach Ciechanowa co najmniej 200 drzew: lip, klonów, wiązów i dębów.

Pomysłodawca: Ewa Nadaj

Koszt: 200 000 zł

4. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – III etap

Instalacja kamer z podłączeniem do miejskiego monitoringu, montaż 8 słupów oświetleniowych, zestawu zabawowego, budowa pomostów widokowych, montaż elementów małej architektury przy ciągach pieszych. Projekt zakłada również wynajem kontenera sanitarnego od kwietnia do października.

Pomysłodawca: Wiesław Brzozowski

Koszt: 200 000 zł

5. „Kwiecisty Ciechanów”.

Założenie łąk kwietnych na terenie działek miejskich o łącznej powierzchni ok. 1,4 ha.

Pomysłodawca: Paweł Malinowski

Koszt: 200 000 zł

6. Wsparcie zajęć modelarskich dla dzieci i młodzieży.

Zakup narzędzi i materiałów niezbędnych podczas zajęć w klubie modelarskim.
Pomysłodawca: Krzysztof Kaczorowski

Koszt: 50 000 zł

 

PROJEKTY MIĘKKIE

1. Wspomaganie szkolenia piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP.

Dofinansowanie zgrupowań szkoleniowych, udziału w turniejach przygotowawczych drużyny, udziału zawodników w rozgrywkach oraz zakup odzieży sportowej. Objęcie wsparciem stowarzyszenia SCKS JURAND oraz Klubu UKS NIKE.

Pomysłodawca: Piotr Serbista

Koszt: 30 000 zł

2. Bezpieczna ciechanowianka 5.0 – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet początkujących i zaawansowanych powyżej 16 roku życia.

Przeprowadzenie kolejnej edycji kursu samoobrony dla kobiet, którego celem jest podniesienie sprawności fizycznej uczestniczek, poprawa stanu zdrowia oraz zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i wiary we własne siły. Oprócz zajęć sportowych kurs obejmuje zajęcia warsztatowe i teoretyczne z psychologii, dietetyki oraz pierwszej pomocy.

Pomysłodawca: Michał Rząsiński

Koszt: 30 000 zł

3. Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów.

Pokrycie kosztów związanych z obowiązkowym uczestnictwem drużyn piłkarskich w rozgrywkach ligowych, promocją, zakupem strojów, piłek i akcesoriów do gry i treningów oraz obsługą administracyjną oraz opieką trenerów.

Pomysłodawca: Artur Kaczyński

Koszt: 30 000 zł

 

Wyniki głosowania na poszczególne projekty w kolejności wg. liczby ważnych głosów:

 

KATEGORIA I 

PROJEKTY OSIEDLOWE

 

LP.

ALEKSANDRÓWKA

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Remont nawierzchni parkingu przy ulicy Sikorskiego 2

85

7

 

LP.

ALEKSANDRÓWKA II

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Nowe oblicze placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 5 (ul. Gwardii Ludowej 12)

697

41

2

Hasanka – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 10 (ul. Batalionów Chłopskich 4)

375

21

 

LP.

BLOKI

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Budowa miejsc parkingowych na ul. Hallera, za budynkiem wielorodzinnym przy ul. 17 Stycznia 29

207

16

 

LP.

KWIATOWE

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Wymiana nawierzchni na placu zabaw przy
ul. Wesołej

402

22

 

LP.

PŁOŃSKA

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Rozbudowa ogólnodostępnego placu zabaw pomiędzy ul. Karola Szwanke i Jana Reutta

386

23

2

Rewitalizacja parkingu na osiedlu Płońska – I etap

121

13

 

LP.

PODZAMCZE

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Opracowanie projektów modernizacji ul. Rycerskiej i Zagłoby

470

13

 

LP.

POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wielkopolskich w północnej części bloku nr 13

274

13

 

LP.

PRZEMYSŁOWE

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 8

229

13

2

Budowa parkingu przy skrzyżowaniu ul. Płockiej i Kazimierza Żórawskiego

74

7

 

LP.

SŁONECZNE

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Rozbudowa placu zabaw o boisko wielofunkcyjne na Bielinie

339

41

2

Wykonanie bezpiecznej nawierzchni wylewanej na placu zabaw na Bielinie

56

8

 

LP.

ŚRÓDMIEŚCIE

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Pluszowego Misia” (ul. Wyrzykowskiego 4)

944

46

2

Fiku-myku – modernizacja placu zabaw przy Miejskim Przedszkolu nr 1 (ul. Nadfosna 12)

780

69

 

LP.

ZACHÓD

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Kącik rekreacyjno-zabawowy oraz sportowy na Zachodzie

264

18

2

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 7 zyskuje nowy blask

154

0

3

Modernizacja placu zabaw przy ul. Wieniawskiego na osiedlu Zachód

45

1

 

KATEGORIA II

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

- projekty "twarde"

LP.

NAZWA ZADANIA

Liczba głosów ważnych

Liczba głosów nieważnych

1

Drzewa dla Ciechanowa

1245

133

2

Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego zbiornika wodnego – Kąpieliska Krubin – III etap

1136

33

3

Wodne tory przeszkód na ciechanowskich kąpieliskach

508

19

4

Urządzenia integracyjne na ciechanowskich osiedlach służące rekreacji także osobom z niepełnosprawnościami

468

23

5

Wsparcie zajęć modelarskich dla dzieci i młodzieży

441

59

6

„Kwiecisty Ciechanów”

299

16

 - projekty "miękkie"

1

Wsparcie szkolenia piłkarskiego dzieci i młodzieży oraz drużyny seniorów

530

39

2

Bezpieczna ciechanowianka 5.0 – bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet początkujących i zaawansowanych powyżej 16 roku życia

341

18

3

Wspomaganie szkolenia piłki ręcznej dzieci, młodzieży oraz drużyny seniorów 1 ligi ZPRP

335

8

4

Obchody „Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Ciechanowie” połączone z warsztatami edukacyjno-integracyjnymi dla dzieci autystycznych i ich rodzin

259

13

5

III Ciechanowski Zlot Rodzin Dzieci z Zespołem Downa oraz Gala Niepełnosprawności

251

10

6

W Ciechanowie jeździmy bezpiecznie – doskonalenie umiejętności jazdy z Leszkiem Kuzajem

89

1

 

Realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl