do góry

Drugie posiedzenie Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych

17stycznia
2024
kategoria:
Wiadomości

Do Urzędu Miasta wpłynęły 54 projekty. 27 osiedlowych i 27 ogolnomiejskich -17 twardych i 10 miękkich. W grudniu i styczniu wnioski były weryfikowane pod względem formalnym, prawnym oraz realności ich wykonania.
12 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych. Mieszkańcy mogli obserwować jego przebieg online. W trakcie posiedzenia projekty zostały zaopiniowane przez członków komisji.
21 projektów zostało zaopiniowanych negatywnie. Do ich autorów wysłane zostały opinie, od których można było odwołać się w przeciągu 3 dni. Wszyscy projektodawcy, których projekty zostały zaopiniowane negatywnie zostali również poinformowani telefonicznie o wysłaniu decyzji.

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia odwołania zostaną ostatecznie zaopiniowanie. Odbędzie się również losowanie kolejności, w jakiej znajdą się one na liście do głosowania. 1 lutego ruszy głosowanie, w którym będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Ciechanowa.

Realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl