do góry

Drugie posiedzenie Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych

25stycznia
2023
kategoria:
Wiadomości

Do Urzędu Miasta wpłynęło 37 projektów. 22 osiedlowe i 15 ogolnomiejskich -7 twardych i 8 miękkich.
W grudniu i styczniu wnioski były weryfikowane pod względem formalnym, prawnym oraz realności ich wykonania. 18 stycznia odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji ds. przeprowadzenia konsultacji społecznych. Mieszkańcy mogli obserwować jego przebieg online. W trakcie posiedzenia 21 projektów zostało zaopiniowanych negatywnie. Do ich autorów wysłane zostały opinie, od których można było odwołać się w przeciągu 3 dni. Wszyscy projektodawcy, których projekty zostały zaopiniowane negatywnie zostali również poinformowani telefonicznie o wysłaniu decyzji.

Podczas dzisiejszego posiedzenia komisji weryfikującej odwołania zostaną ostatecznie zaopiniowanie. Odbędzie się również losowanie kolejności, w jakiej znajdą się one na liście do głosowania. 1 lutego ruszy głosowanie, w którym będzie mógł wziąć udział każdy mieszkaniec Ciechanowa.

Realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl