do góry

Budżet Obywatelski 2018: nowe założenia

25maja
2017
kategoria:
Wiadomości

Wprowadzenie granicy maksymalnej wartości projektu ogólnomiejskiego, podział na dwie oddzielne listy rankingowe dla projektów „miękkich” i „twardych”, ustalenie minimalnej liczby głosów potrzebnej do zakwalifikowania projektu osiedlowego, gdy jest jedyną propozycją oraz możliwość zgłaszania placów zabaw i siłowni zewnętrznych. To główne zmiany, wprowadzone do Budżetu Obywatelskiego, które obowiązywać będą w edycji na 2018 rok.

Rada miasta podjęła uchwałę w sprawie Budżetu Obywatelskiego. Wprowadzonych zostało kilka modyfikacji, których celem jest zwiększenie szans na realizację większej liczby bardziej zróżnicowanych projektów.
Zdecydowano o powrocie do górnej kwoty 200 tys. zł dla projektów ogólnomiejskich. W poprzedniej edycji zwyciężyły  zadania najbardziej kosztowne, co wyczerpało pulę środków, uniemożliwiając realizację większej liczby projektów.
W kategorii ogólnomiejskiej będzie lista rankingowa dla projektów miękkich (ze sfery kultury, sportu, edukacji, polityki społecznej, zdrowia) oraz oddzielna dla twardych (infrastrukturalnych). Maksymalnie trzy projekty miękkie, które zdobędą największą liczbę głosów będą przeznaczone do realizacji. Pojedynczy projekt miękki nie może przekroczyć 30 000 zł.
Jeżeli chodzi o projekty osiedlowe, w przypadku zgłoszenia wyłącznie jednego projektu na danym osiedlu, realizacja może nastąpić po uzyskaniu co najmniej 200 ważnych głosów. Gdy ta liczba będzie mniejsza, na osiedlu nie zostanie zrealizowany żaden projekt. Wartość projektu osiedlowego nie może przekroczyć 100 tys. zł.
Można składać wnioski dotyczące budowy placów zabaw i siłowni, co w edycji na 2017 rok było zawieszone, ze względu na dużą ich liczbę powstałą w wyniku wcześniejszych edycji.
Propozycje zadań do Budżetu Obywatelskiego można składać od 16 czerwca do końca lipca. Autor musi mieć w roku składania projektu ukończone 16 lat. Może złożyć jeden projekt w kategorii ogólnomiejskiej i jeden w osiedlowej.
Niezmiennie obowiązuje reguła, że im większa ogólna frekwencja w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego – tym więcej środków zostanie zabezpieczonych na realizację zwycięskich zadań spośród zgłoszonych przez obywateli projektów zakwalifikowanych do głosowania. W każdym osiedlu będzie mógł być zrealizowany jeden projekt oraz tyle najpopularniejszych projektów ogólnomiejskich, na ile pozwoli pozostała kwota.

– Każdego roku wyciągamy wnioski z wcześniejszej edycji i wprowadzamy zmiany w Budżecie Obywatelskim. Zmieniają się potrzeby, jak również kontekst, który stanowią realizowane i powstałe inwestycje. Dostrzegamy sensowność zróżnicowania projektów według ich specyfiki oraz tym razem stworzenia możliwości realizacji większej liczby projektów. Chcemy oczywiście tymi wszystkimi modyfikacjami zachęcić do jeszcze większej aktywności mieszkańców, przejęcia inicjatywy, co jest ideą Budżetu Obywatelskiego – powiedział prezydent Krzysztof Kosiński, który przygotował uchwałę, którą po drobnych korektach wypracowanych na komisjach, na sesji podjęła Rada Miasta.

Formularze dostępne są także na stronie umciechanow.pl oraz w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Wodnej 1. Propozycje mogą dotyczyć spraw, które mieszczą się w kompetencjach gminy. Propozycje do końca sierpnia będą analizowane przez powołaną przez prezydenta komisję, która zarekomenduje te wybrane do głosowania. Będą one podlegać weryfikacji formalno-prawnej i merytorycznej. We wrześniu zostanie ogłoszona lista pozytywnie zweryfikowanych zadań, następnie odbędzie się głosowanie. Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Ciechanowa, który ukończył 16 rok życia. Głosować będzie można internetowo oraz w wyznaczonych punktach w mieście. Każda osoba będzie mogła zaznaczyć jeden projekt osiedlowy i jeden projekt ogólnomiejski. Zwycięskie zadania zostaną wpisane do projektu budżetu miasta i będą realizowane w 2018 roku.

Realizacja: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl